Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma ve Toplum

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2008/104/ec sayılı ödünç iş ilişkisine ilişkin avrupa birliği yönegesinin getirdiği yeni düzenlemelerin türkiye açısından değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa Birliği Parlamentosu, 20 Ekim 2008 tarihinde ödünç iş ilişkisine dayalı olarak çalışanların ilk işe girdikleri günden itibaren kullanıcı işletmedeki emsal işçiye nazaran eşit eşlem görmesini sağlayan 2008/104/EC sayılı “Ödünç İş İlişkisi”ne ilişkin Avrupa Birliği yönergesini kabul etmiştir. Söz konusu yönerge uyarınca, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, 2009 itibariyle (mesleki faaliyet olarak) ödünç iş ilişkisinin uygulanması ile ilgili ulusal mevzuatlarında mevcut bulunan sınırlama veya yasaklamaları göz geçirmek ve ilgili yönerge hükümlerini uyarmak durumundadırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), aday ülke sıfatıyla, Haziran 2009 tarihinde mesleki faaliyet olarak ödünç iş ilişkisini düzenleyen bir madde içeren 5920 sayılı yasa tasarısını kabul etmiştir. Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı söz konusu yasa tasarısının ilgili maddesinin 2008/104/EC yönergenin gereklerini karşılamadığı gerekçesiyle yasa tasarısını Meclise geri göndermiştir. Bu çalışma mesleki faaliyet olarak ödünç iş ilişkisinin Avrupa Birliği genelinde ve Türkiye’de yasalaşma çabalarını tarihsel süreç içinde ele almakta ve ödünç iş ilişkisine ilişkin 2008/104/EC sayılı yönergeyi derinlemesine incelemektedir. Çalışmanın temel amacı, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki farklı yasal düzenlemeleri de dikkate alarak Türk yasa koyucusuna uygun bir yasal düzenleme önerileri getirmektir.

Özet İngilizce :

On October 20th 2008, the European Parliament adopted a Directive 2008/104/EC on “temporary agency work” which allows temporary agency workers to be treated equally, from day one, with a comparable worker of the user company. As a consequence of this Directive, EU Member States must review and justify existing restrictions or prohibitions on the use of temporary agency work from 2009 on. On June 2009 the Turkish Grand National Assembly (TBMM), adopted a legislative proposal n. 5920, which regulates temporary agency work. Nonetheless the president sent the proposal back to The Assembly for the reason that the legislation on temporary agency work does not answer the purpose of the 2008/104/EC Directive.The paper analyses historical background about the legalization efforts of the temporary work agencies both across the European Union and Turkey. The paper focuses also deeply on the provisions of the Directive 2008/104/EC on temporary agency work. The main objective in this paper, is to bring out the different legislations about temporary work agencies across the EU countries and make an appropriate legislation proposal for Turkish legislator.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :