Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma İlişkileri Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı yatırımların işgücü piyasalarını uyarma süreci kapsamında dış ticaretin içselleştirilmesi

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1, Anadolu Üniversitesi, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Türk işgücü piyasaları için, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının etkileri araştırılmıştır. 2005 yılından sonra doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının toplam miktarının hızla artması Türk ekonomisi için bu yatırımların önemini arttırmıştır. Bu nedenle doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının işgücü piyasalarına etkilerinin ölçülmesi için çeşitli analitik ölçümler yapılmıştır. Çalışmada doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıyla, ücretler, GSYİH, büyüme, verimlilik ve istihdam arasındaki ilişkiler 1991-2011 verileri kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar için nedensellik testleri ve endeks ölçümleri yapılmıştır.

Özet İngilizce :

This paper investigates foreign direct investments (FDI) in Turkey from labor market point of view. While the total amount of FDI is rapidly increasing in Turkey after 2005, FDI's have extremely important role in the Turkish economy. In this paper the amount of FDI and its impact on the labor markets examined many ways with analytic measurements. In this study the relationship between FDI, growth, productivity and employment and wages are investigated using 1991-2011 data for Turkey. For the measurements causality tests are index measurements employed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :