Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma İlişkileri Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite idari personelinin yönetsel ve örgütsel sorunları: pamukkale üniversitesi (pau) örneği

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı1, Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
491
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, ikili personel yapısına sahip kurumlara bir örnek oluşturan üniversitelerde çalışan idari personelin çalışma yaşamı içerisinde karşılaştığı yönetsel ve örgütsel meslek sorunlarını Pamukkale Üniversitesi (PAU) örneğinde, 2009 yılında yapılmış bir alan araştırması üzerinden irdelemeyi temel almaktadır. Çalışma, meslek sorunlarını; çalışma ortamı ve iş memnuniyetinden kaynaklanan sorunlar, yönetim ve örgütlenmeden kaynaklanan sorunlar olmak üzere iki başlık altında değerlendirmektedir. Çalışmada, idari personelin genel olarak örgütsel ve yönetsel anlamda bazı sıkıntılarının olduğu; örgütsel adalet algısı noktasında hakkaniyet sorunsalı yaşadığı görülmüştür. İlgili kurumda, idari çalışanlar, kurumsal desteğin tüm idari personele eşit biçimde sağlanamadığı görüşünü öne çıkarmaktadır. Bu çalışmada ortaya çıkan bulguların çözümüne ilişkin olarak, ilgili kurum, örgütsel adalet ve destek algısı noktasından hareketle, tüm idari personelin kurumun amaçlarını gerçekleştirme noktasında önemli olduğu hissini uyandırmalıdır.

Özet İngilizce :

This article aims to investigate professional problems in work life of administrative personnel employed in universities. Universities are among institutions that have bilateral employee status. Keeping in mind the professional issues of administrative personnel in universities, in this paper, theories and discussions pertaining to organizational life are presented. Professional issues are classified under two main titles as problems deriving from the work place and work satisfaction, problems deriving from administration and organization styles. It is found in the study that administrative personnel have some issues related to organizational and administrative dimensions, having specific concerns to organizational equality and equity. Administrative employees in the institution put forward an opinion stating that institutional support is not distributed at equal base. For solutions to findings this study expose, the institution should rouse up a common shared feeling that all the employees are crucial to what the institution is supposed to achieve.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :