Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma İlişkileri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulusal ve uluslararası normlara göre türkiye’de yıllık izin hakkı ve kamuda alt işverenlik izin uygulaması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı1
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede öncelikle yıllık iznin önemi üzerinde kısaca durulduktan sonra yıllık izinle ilgili uluslararası ve ulusal normlar açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda yıllık izin hakkının önemi ve Türkiye’deki durumu uluslararası belgeler ile 2009 yılında ÇSGB’ce yürütülen güncel ve kapsamlı araştırma bulguları çerçevesinde ortaya konmaktadır. Ayrıca uluslararası normlar ışığında yıllık izin konusunun ulusal mevzuata uygunluğu irdelenmektedir. Daha sonra küreselleşmenin yaygınlaştırdığı, genelde güvencesiz olan a-tipik (esnek) çalışma biçimlerinden kısmi süreli çalışma ve kamuda alt işverenlikte görülmekte olan yıllık izin hakkı tartışmalarına ilişkin uluslararası mevzuat, yüksek yargı, ulusal mevzuat ve öğreti çerçevesinde değerlendirme yapılarak konuya ışık tutulmaya çalışılmaktadır. Son bölümde ise ulus devletlerin barış, adaletin tesisi, kalkınması ve sermaye yanlısı küreselleşmenin yol açtığı emek aleyhindeki tahribatı asgariye indirmek ve çalışanları insanca yaşatmak için sosyal devlet ilkelerini uygulamasının sosyal, doğal çevre ve iş ortamının kalitesini korumadaki artan çağdaş giderek yaşamsal önemi ve işlevleri vurgulanmaktadır.

Özet İngilizce :

In this article we emphasized shortly on the importance of annual leaves. After that we explained this subject according to national and international legislation. In this context the importance of the annual leaves and the situation in Turkey has been put forward within the frame work of the Ministry of Labour and Social Security’s recent research findings, dated 2009 and together with the international ocuments. Also this subject of our annual leave legislation is examined in the light of international legislation. Then another study is made for atypical (flexible), originating from the globalization, generally non secure short term working forms and discussions about annual leave rights seen in the public subcontract working mechanism, examined and tried to enlighten within the international legislation, supreme court and doctrine. At the last section, it is emphasized the increasing of contemporary vital importance of social states for the survival of peace, justice and development of nations and implementation of the social rights to decrease the damage to minimum against the labour that originated from the globalization which supports capital, to make sure the citizens survive a humanly life, to apply principles of social states, to preserve social, natural environment and working media and by this contemporary, vital importance and functions is emphasized.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :