Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma İlişkileri Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sivil toplum kuruluşlarında kurumsal performansın ölçülmesi: bir model önerisi

Yazar kurumları :
Kırklareli Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
533
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumsal ilerlemelere katkı sağlamaları açısından Sivil Toplum Kuruluşlarının önemi günümüzde hızla artmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmalarını etkili ve verimli bir şekilde devam ettirebilmeleri için kendilerini değerlendirmelerine ihtiyaçları vardır. Sivil Toplum Kuruluşlarının kurumsal performanslarının değerlendirilebilmesi için öncelikle, performans değerlendirmeyi yapabilecek yeterlilikte ölçütlere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacını, örgütler için geliştirilen Balanced Scorecard (Dengeli Ölçüm Kartı) Performans Değerlendirme sisteminden yararlanılarak Sivil Toplum Kuruluşları için "Kurumsal Performans Değerlendirme Ölçütleri Model Önerisi" belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda literatür taraması sonrası 6 adet STK yöneticisi ile görüşme yapılmış ve STK'ların kurumsal performanslarını değerlendirmeye yönelik ölçütler belirlenmeye çalışılmıştır

Özet İngilizce :

Regarding their contribution to social progressions, Non Governmental Organisations has been rapidly rising in importance. Non Governmental Organisations need self monitoring in order to sustain their work in an effective and efficient way. The Criterias that have competence to realize performance evalution are needed to evaluate the performance of Non Governmental Organisations. The purpose of this research is idetification "Organisational Performance Evaluation Criterias" utilising from Balanced Scorecard which was developped for organisations, and a submission of the proposal constitutes a model for NGOs. In this context, interviews were conducted with 6 NGO manager after the literature review and tried to determine criteria for evaluating corporate performance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :