Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma İlişkileri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islami sermaye ve sınıf: türkiye/konya müsiad örneği

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, SBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
544
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye’de üyelerinin çoğu İslami kimliğini ön plana çıkaran işverenlerden oluşan Konya MÜSİAD’a (Müstakil Sanayici ve Iş adamları Derneği) bağlı 6 şirkette 24 işçiyle gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerden derlenen bulgular tartışılmaktadır. Çalışmanın ilk kısmında, geleneksel İslami bağlamın günümüze de uzanan eşitlikçi/dayanışmacı çerçevesi kısaca ele alınmaktadır. İzleyen iki alt başlık altında İslam şemsiyesi altında faaliyet gösteren iki sınıf oluşumu olarak MÜSİAD ve Hak-İş’e (Hak-İş Konfederasyonu) dair bilgiler özetlenmektedir. Daha sonra, alan çalışmasının bulguları değerlendirilmektedir. Gerek dinîn çalışma yaşamındaki işlevselliği, gerekse sendikal örgütlenme konusundaki tutum ve görüşlerin beklenenin üstünde bir çeşitlilik arz ettiği görülmektedir. Bulgular, ilk kısımda özetlenen geleneksel kültürel örüntülerin önemli ölçüde devam ettiğine işaret etmekle birlikte, sendikal örgütlenme ve sınıf bilincinin serpilmekte olduğunu düşündüren ifade ve yaklaşımların mevcudiyeti de kayda değer düzeylerdedir.

Özet İngilizce :

This study examines the data collected through the interviews with 24 employees from 6 different MUSIAD member enterprises in Konya, Turkey, owned by the employers who put their Islamic identities forward. In the first part of the study, the egalitarian and solidarity oriented features of traditional Islam that’s been extended to date is discussed. The following two sub-parts provide a summary on MUSIAD and Hak-Is as two establishments based on class, under the umbrella of Islam. Afterwords, the data collected through the interviews are evaluated. The assessment reveals a great differentiation in the function of religion in work life and in the views and attitudes of employees regarding labor unions. The findings suggest that while the traditional cultural elements that are elaborated in the first part are still substantive today, there is also a growing consciousness of class and union among the employees.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :