Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma İlişkileri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dış ticaretin ücretler yoluyla emek piyasaları’na etkileri

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1, Anadolu Üniversitesi, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
552
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Türkiye'de oluşan ücret eşitsizliğinin incelenmesidir. Küreselleşme süreci ve dış ticaret ücret eşitsizliğinin önemli etkilerdendir. Ücret eşitsizliği ticaret reformlarıyla başlayan dış ticaret artışıyla başlamaktadır. Türk ekonomisinin dışa açılması ücret eşitsizliğini daha da hızlandırmıştır. Türkiye'nin üretim yapısı 1980 yılından başlayarak değişmiştir. Gümrük Birliği'nin kurulmasından sonra Türkiye'nin üretim yapısındaki değişim hızlanmıştır. Bu zaman dilimi içinde sermaye yoğun sektörler, emek yoğun sektörlere oranla daha hızlı gelişmiştir. Bu nedenle kalifiye işgücü ve kalifiye olmaya işgücü arasındaki ücret eşitsizliği derinleşmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine wages inequality in Turkey. Globalization process and foreign trade are most important factors on the wage inequalities. Wage inequalities starts with trade reforms which increase foreign trades. The increased openness of the Turkish Economy fuelled this situation. Turkey's production structure has been changed since 1980. After the formation of Custom Union Turkey's production structure has been changed so rapidly. In this period capital intensive sectors have been grown more than labor intensive sectors. As a result of this situation, wages inequalities between skilled labor and unskilled labor widened.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :