Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma İlişkileri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği’nde krizin işsizliğe etkisi ve istihdam teşvikleri

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1
Görüntülenme :
309
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal devlet, güçsüz geniş kesimlerin dezavantajlı konumlarının bertaraf edilmesinde aktif politikalar geliştirmek durumundadır. Yoksulluk ve yoksunluğun olumsuz etkilerinin en şiddetli tesir ettiği kitleler arasında şüphesiz işsizler yer almaktadır. Modern dünyanın en ciddi iktisadi sorunları arasında yer alan küresel krizlerin, dezavantajlı kitleler arasındaki tezahürü de işsizlikle şiddetini göstermektedir. Doğal olarak da sosyal devletin bu sorunun çözümüne yönelik aktif istihdam politikaları uygulaması zorunluluk haline gelmektedir. Küresel ekonomik kriz tüm ülkelerin emek piyasalarını olumsuz etkilemektedir. Bu kriz karşısında Avrupa Birliği üyesi ülkeler de kurumsal ve ülke bazında imkânları harekete geçirerek işsizliği azaltıcı politikaları hayata geçirmektedirler. Bu çalışmada da Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın ve Yunanistan'ın işsizliği azaltıcı yönde uygulamaya geçirdikleri politikalar değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

Welfare state has to develop active policies in order to eliminate disadvantageous position of large powerless groups, like the body of unemployed persons, in the society. In general, unemployed persons feel very strongly the negative effects of poverty. Global crises, which are the one of the most serious economic problems in the modern world, aggravate the situation of disadvantageous groups especially by increasing the numbers of unemployed persons. Consequently, welfare state, by definition, must develop some active employment policies in order to decrease unemployment. The global economic crisis has negative effects on the labour markets in all countries. The member countries of the European Union have been taking some measurements to eliminate these negative effects in order to decrease the number of unemployed people. This study evaluates the policies put into action to decrease unemployment in Germany, France, Italy and Greece.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :