Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma İlişkileri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği ülkelerinde türk işçilerinin serbest dolaşım ve aile birleşimi hakları, sorunlar ve beklentiler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı1
Görüntülenme :
392
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa göç rejimini son zamanlarda meşgul eden uluslararası göç tartışmalarının üzerinde yoğunlaştığı ana konulardan biri Türkiye’nin AB üyelik persfektifidir. Bu konuda sorulan temel soru, özelikle “serbest dolaşımla birlikte Türkiye’den AB’ye olacak göçün büyüklüğünün ne olacağı” konusudur. Güncel durumda AB vatandaşlığına hak kazanmış olan vatandaşlarımız ile AB vatandaşlığı bulunmayan vatandaşlarımız arasında serbest dolaşım ve aile birleşimi hakları bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2004/38 sayılı Direktifi, birlik üyesi ülke vatandaşlarının aile birleşimine geniş bir yorumla yer vermiştir. Ancak, AB vatandaşlığını haiz olmayan Türk vatandaşları, bulundukları ülkede, yabancı göçmen işçi statüsünde sayılmaktadırlar. Göçmen işçilerin aile birleşimi ise 2003/86 sayılı direktifle düzenlenmiştir. Bu Direktif, aile birleşimi yapan kişinin bir üye ülke tarafından düzenlenmiş en az bir yıl geçerliliği olan ikamet izni sahibi olması, daimi ikamet hakkı alma ihtimalinin kuvvetle mevcut olması ve hukuki statülerine bakılmaksızın aile üyelerinin üçüncü ülke vatandaşı olması hâllerinde uygulanmaktadır. Serbest dolaşım ve aile birleşimi hakları, sorunlar ve beklentileri aktardığımız çalışmamızda betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Makalemizde öncelikle, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan Türk işçiler hakkında bazı istatistiki bilgileri paylaşacak, daha sonra ise Avrupa Birliğinde vatandaşlığı haiz olan ve olmayan Türk vatandaşları bakımından emsal ATAD kararlarına yer vermek suretiyle işçilerin serbest dolaşımı ve aile birleşimine ilişkin hakları, sorunları ve beklentileri açıklamaya çalışacağız.

Özet İngilizce :

European migration regime, recently engaged in disscussions focused on the main issues of international migration is one of the membership perspective of Turkey. Asked basic question about it especially with the free circulation of migration from Turkey will be to the magnitude of EU is what will happen. With the current situation of EU citizens are entitled to citizenship,free movement between EU citizenship and family reunification rights of citizens without regard there are important differences. European Parliament and Council Directive No. 2004/38 has been incorparating a broad interpretation of family members of the union citizens in the country. However, they are Turkish citizens, not possessing the citizenship of the EU countries have regarded the status of foreign migrant workers is regulated by Directive No.2003/86. This directive, family reunion organized by the person who is a member country to have a residence permit valid for at least a year, making the possibility of permenant right of residence of family members, regardless of legal status and is strongly to be present in cases of third country nationals to be implemented. Freedom of movement and family reunification rights, problems and prospects delivered to our study have been used descriptive research method. In this article, the Turkish workers who live primarily in the European Union, some statistical information about the share, then have the citizenship of the European Union and non-Turkish citizens in the decisions of ECJ precedent by giving in, the combination of rights to free movement of workers and family, try to explain the problems and prospects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :