Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma İlişkileri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analysis of current occupational health and safety situation and needs of smes in turkey

Yazar kurumları :
Sakarya University, Faculty of Engineering, Industrial Engineering Department1, Sakarya University, Faculty of Computer and Informatics, Computer Engineering Department2, Sakarya
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this paper is to examine the current state and needs of SMEs in Turkey regarding OHS. A survey was conducted with a participation of 200 SMEs in the Marmara Region consisting of both employees and employers. The survey includes sections related to OHS management and training systems that currently take place in SMEs such as policies, procedures, difficulties in OHS applications, costs, and issues regarding training. The survey results confirmed the previous work prepared by international and EU authorities in this area, and showed that there is still great need and demand on further training and lack of new learning applications. However, the findings of the survey also indicate that with regard to some aspects of OHS management and training systems, there are some variations across the industries that can be of potential use and benefit for the decision makers in Turkey.

Özet İngilizce :

KOBİ'lerde iş sağlığı ve güvenliği alanında mevcut durum ve eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesinin amaçlandığı bu çalışmada, Türkiye'de en fazla KOBİ barındıran Marmara bölgesinde toplam 200 işveren ve çalışan üzerine bir anket yapılmıştır. Anket temelde; İş sağlığı ve güvenliği yönetimi (iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki politikalar, prosedürler, uygulamadaki zorluklar ve maliyetler), iş sağlığı güvenliği eğitimlerindeki mevcut durum ve gereksinimler ile bu alandaki beklenti ve yönelimlerden oluşmaktadır. Bu inceleme, daha önce Avrupa Birliği otoriteleri tarafından hazırlanmış çalışmaları doğrular nitelikte olup, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine hala büyük bir gereksinim ve talep olduğu görülmüştür. İncelemedeki bulgular, iş sağlığı ve güvenliğinde yönetim ve eğitim sistemleri açısından bazı sektörel farklılıklar olduğunu ve bu çıkarımların Türkiye'deki işletmeler ve karar vericiler açısından faydalı olabileceğini göstermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :