Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma Dünyası Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mevsimlik tarım işçilerinin türk hukuk sistemi içerisindeki yeri

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Türk hukuk sistemi içerisinde mevsimlik tarım işçilerine yönelik özel bir yasa bulunmamaktadır. Sadece  İş  Kanunu’nun  bazı  maddelerinde  ve  bazı  diğer  kanunlarda  mevsimlik  işlere değinilmiştir. Bu yüzden uygulamada karşılaşılan sorunlar Yargıtay içtihatlarıyla çözümlenmeye çalışılmaktadır. Mevsimlik tarım işçileri ulaşım, beslenme, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında yaşadıkları  sorunların  yanı  sıra,  haftanın  yedi  günü,  günde  on  iki  saate  varan  uzun  çalışma süreleri,  iş  kazaları  ve  meslek  hastalıklarına  açık  ağır  çalışma  koşulları  ve  düşük  ücretlerle yeterli yasal korumadan yoksun durumdadırlar. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve bu yasal boşluğun doldurulması amacıyla Başbakanlık 24 Mart 2010 tarihinde mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi hakkında  bir  genelge  yayımlamıştır.  Ancak  genelgede  on  dokuz  madde  olarak  sıralanan yapılması gereken faaliyetlerin, uygulamada çoğunlukla yerine getirilmediği gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı; mevsimlik tarım işçilerinin Türk Hukuk sistemi içerisindeki konumlarını inceleyerek, yeterli ve gerekli yasal korumadan yoksun olduklarını ortaya koymaya çalışmaktır.

Özet İngilizce :

There is no specific law in Turkish law system for seasonal agricultural workers. Only in some articles of labour act and in some other laws seasonal workers are mentioned. For that reason problems met during practice are trying to be solved through jurisprudence of Supreme Court. Seasonal agricultural workers are in conditions such as long hours of working, as much as 12 hours  each  day  of  the  week,  dangerous  working  conditions  open  to  occupational  accidents and illnesses, low wages and inadequate legal protection along with transportation, nutrition, accommodation education and health problems. Prime Ministry of Turkey published a notice about improving the working and social conditions of migrating seasonal agricultural workers on 24 May 2010 in order to regulate life and labour conditions of these workers and fill this legal gap. Nevertheless, the activities mentioned in this notice with 19 articles are not fulfilled properly in practice. The aim of this study is to try to put forward that seasonal agricultural workers  are  void  of  adequate  and  necessary  legal  protection  by  studying  their  position  in Turkish Law System.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :