Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma Dünyası Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilo normlarının ve örgütün denetim mekanizmasının türk iş hukukuna etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı1
Görüntülenme :
776
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyanın en eski uluslararası örgütlerinin başında gelen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), kurulduğu  1919  yılından  bu  yana  dünyada  sosyal  adalet  yoluyla  barışı  sağlamaya  çalışan Birleşmiş  Milletlerin  bir  uzmanlık  kuruluşudur.  ILO,  her  yıl  toplanan  Uluslararası  Çalışma Konferansında  oylanarak  kabul  edilen  tavsiye  ve  sözleşmelerle  özel  bir  öneme  sahip  olan yasama faaliyetini yerine getirmektedir. Ülkemiz,  özellikle  1980  askeri  müdahalesinden  sonra  hazırlanan  soysal  içerikli  yasalar nedeniyle ILO’nun çok yoğun eleştirilerine maruz kalmıştır. Bu durum, çalışma mevzuatını Avrupa  ülkelerinden  esinlenerek  düzenleyen  bir  ülke  için  hayal  kırıklığı  yaratmış  olmakla birlikte, Türk İş Hukukunun gelişimine de ciddi katkılar sağlamıştır. 1982 Anayasasında yapılan değişikliklerden,  6356  sayılı  Sendikalar  ve  Toplu  İş  Sözleşmesi  Kanununun  çıkarılmasına kadar bu etkiyi görmek mümkündür. Standartların  gelişiminde  ve  ulusal  düzeyde  uygulanmasında  önemli  bir  işleve  sahip  olan ILO’nun, özellikle insan haklarına ilişkin örgütlenme ve toplu pazarlık hakkındaki normları, çoğulcu  demokrasiye  de  işlerlik  kazandırmaktadır.  Avrupa  Birliği  üyelik  sürecinde  daha  da önem kazanan bu normların ülkemiz çalışma mevzuatına etkileri incelenmiştir.

Özet İngilizce :

International Labour Organization (ILO), which is one of the oldest international organizations in the world, is a specialized agency of the United Nations working to provide peace through social  justice  in  the  world  since  1919.  ILO  carries  out  a  particularly  significant  legislative activity  through  comments  and  conventions  adopted  by  vote  during  International  Labour Conference meeting annually. The  Republic  of  Turkey  has  been  frequently  criticised  by  ILO,  especially  for  the  social legislation prepared after military intervention in 1980. For a country taking the inspiration from European countries for regulating its own labour legislation, these disappointing situations have contributed substantially to the development of Turkish Labour Law. These contributions can be observed in amendment of 1982 Constitution and in enactment of Law no 6356 on Trade Unions and Collective Labour Agreements. ILO  has  an  important  function  in  the  development  and  implementation  of  standards  at  the national level. So, ILO norms on association and collective bargaining especially for human rights, give effect to pluralist democracy and these norms have become more important during European Union membership process. The effects of these norms on Turkish Labour Law have been examined.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :