Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma Dünyası Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliğinde sosyal diyalog

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı1
Görüntülenme :
535
DOI :
Özet Türkçe :

Resmi olarak 1990’lı yılların başında Avrupa Birliği mevzuatına giren sosyal diyalog kavramı kurucu  antlaşmalar,  direktifler,  çeşitli  kurumlar  ve  mekanizmalarla  önemli  ilerlemeler kaydetmiştir.  Avrupa  Sosyal  Diyalogu  olarak  adlandırılan  mekanizma  pek  çok  yönden  bir neo-korporatizm  örneği  sayılabilir.  Gerek  sosyal  tarafların  mevzuat  oluşturma  sürecindeki aktif katılımları gerekse topluluk düzeyinde oluşturulmuş olan sosyal diyalog mekanizmaları ve kurumları sayesinde sosyal diyalog süreci Avrupa Birliğin’de sosyal politika ve istihdam alanının  gelişmesine  önemli  katkılar  sağlamıştır.  2008  yılından  itibaren  yaşanan  ekonomik ve finansal krize yönelik sosyal diyalog aracılığıyla alınan birtakım önlemler olsa da, Avrupa Sosyal Diyalogu krizin etkilerinin azaltılması sürecinde önemli bir sınav vermektedir.

Özet İngilizce :

There has been considerably progress in social dialogue through treaties, directives, various institutions and mechanisms since this concept has been incorporated into EU legislation at the beginning of 1990s. This mechanism which is called as “Euroepan Social Dialogue” may be accepted as an example of neo-corporatism. The social dialogue at the community level has contributed significantly to the development of the EU Social Policy and Employment via both the active involvement of the social partners in policy making process and social dialogue mechanisms and institutions at the EU level. Although there have been some measures taken by social dialogue to mitigate the financial and economic crisis experienced since 2008, it is a challenging process for the European social dialogue at the community level.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :