Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni gün’de italya-yunanistan gerginliği

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı 1
Görüntülenme :
464
DOI :
Özet Türkçe :

Anadolu'da Yeni Gün gazetesi, İtalya-Yunanistan gerginliğine özel bir önem vermiştir. Sorunu, günü gününe takip etmeye çalışmış, haberleri birinci sayfadan vermiş, konuyla ilgili yorumlar yayınlamış, bazen yayınları duygusal boyutlara ulaşmış, "Oh olsun" tarzında yaklaşımlar geliştirmiştir. İtalya-Yunanistan anlaşmazlığı ile ilgili olarak sadece kendi yorumlarıyla ve muhabirleri aracılığı ile aldığı haberlerle yetinmemiştir. Avrupa'da önde gelen gazetelerin haber ve yorumları da, okuyucu ile paylaşılmıştır. Anadolu'da Yeni Gün gazetesi, İtalya-Yunanistan gerginliği ile neredeyse Türk-Yunan gerginliği gibi ilgilenmiş, yani bazen İtalya'nın yerinde Türkiye varmış gibi hareket etmiştir. Gerginliğin nedeni, Arnavutluğun sınırlarını belirleme komisyonunda yer alan heyetteki İtalyan üyelerin, Yunanlılar tarafından öldürülmesidir. Mussolini hükümeti, Yunanistan'a bir ültimatom vermiş, istekleri kabul edilmeyen İtalyanlar Korfu adasını işgal etmişlerdir. Bu haber üzerine Yeni Gün, Balkanlardaki anlaşmazlıkların nedeninin ve Balkanlara huzur ve sükûn vermeyen ülkenin Yunanistan olduğunu ileri sürmüştür. Ayrıca Yeni Gün, dün Türk'ün tokadıyla tekerlenen Yunanistan'ın, bugün İtalya'nın şamarıyla bir kat daha sersemlemesinden dolayı kimseye şikâyet etmeye hakkının bulunmadığını ifade etmiştir. Bu sorun dolayısıyla Yeni Gün; uluslararası sorunların çözümünde kuvvet kullanmaktan başka bir seçeneğin bulunmaması, Cemiyet-i Akvam gibi teşkilatların güven vermemesi, Versailles düzeninin içinde haksızlıkları barındırması gibi nedenlerin, yeni bir dünya savaşına ve kanlı facialara dünyayı sürüklediğini belirtmiştir.

Özet İngilizce :

The Anadolu'da Yeni Gün (A New Day in Anatolia/AYG) newspaper attached a special importance to the Greece-Italy tension; trying to follow the issue day-by-day, delivering the news on the front page and publishing commentaries on the situation. Sometimes the paper presented the issue in an emotional manner by gloating over their misfortunes. The paper was not content only with its own commentaries and what its correspondents reported on the issue, it conveyed the news and commentaries published in prominent European newspapers. The AYG was interested in the Greece-Italy tension as if it was a tension between Greece and Turkey, that is, the paper acted as if Turkey was in the place of Italy. The reason of the tension was the killing of the Italian delegation in the commission for determining the borders of Albania by Greeks. The Mussolini government sent an ultimatum to Greece, and then they invaded the Corfu Island since the demands of Italy were not accepted. Upon this development, the AYG argued that the country that causes instabilities in the Balkans and hinders peace in the region is Greece. Besides, the newspaper maintained that Greece, who had been slapped by the Turk and was now being further stupefied by Italy, had no right to complain. On this issue, the AYG argued that a new world war and bloody tragedies would be experienced due to reasons such as there existed no option other than using force in the resolution of international problems, organizations like The League of Nations were not trustworthy, and the Versailles order included injustices in itself.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :