Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

20. yüzyıl başlarında selanik limanında deniz ticareti

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
580
DOI :
Özet Türkçe :

1430 yılında Osmanlı egemenliğine geçen Selanik 1912 yılına kadar yaklaşık 482 yıl Osmanlı egemenliğinde kalacaktı. Asya ile Avrupa kıtasının geçiş noktasında olan kent Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki en önemli limanı olacaktı. Ege Denizi'ne bakan Selanik limanı, Akdeniz'den Karadeniz'e giden ve ticaret yapan uluslararası gemilerin güzergâhları üzerinde bulunuyor ve gemiler Selanik'e uğramadan geçmiyorlardı. Süveyş kanalının açılışı ile Selanik kenti İngiliz malları için en kısa yolu oluşturmaya başlayacaktı. Sanayi devrimi, buharlı gemilerin ticarî yaşamda etkin olarak kullanılmaya başlanması, Balta limanı antlaşması ile birlikte Selanik dış ticarette daha önemli bir yer tutmaya başlayacaktı. Selanik limanını hinterlandına bağlayan demiryollarının yapılması ile hinterlandıyla daha sıkı ilişkiler kurmaya başlayacaktı. Limanın yapılması ile birlikte Selanik kenti ticarî olarak giderek önem kazanacaktı. Biz bu çalışmamızda Selanik limanının 20. yüzyıldaki deniz ticaretini ülkelere, ürünlere göre ortaya koymaya çalıştık. Beş büyük Osmanlı limanı içerisinde Selanik limanının yerini belirlemeye çalıştık.

Özet İngilizce :

In 1430 Selanik got under The Ottoman Empire's domination which lasted until the year 1912, approximately 482 years. Being the midpoint of Asia and Europe, the city was the most important seaport of The Ottomans in the Balkans. Selanik Seaport was facing to the Aegean Sea so it was on the route of international trade ships on their way to Blacksea and they never passed without stopping at Selanik seaport. With the openning of Suez Channal the city Selanik became the shortest way for British supplies. With the Industrial Revolution, the use of steam-powered ships, and the Treaty of Balta Harbour, Selanik's place in international trade became more considerable. By the construction of railroads between the Selanik harbour and its hinterland, it was attempted to better the connection between the two. With the construction of the previously mentioned harbour, Selanik had earned the importance it deserved. With this demonstration, we tried to show Selanik's trade in 20th century as sorted by countries and goods, and also tried to show the Selanik Harbour's place among five big harbours of the Ottoman Empire.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :