Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (BERJOURNAL)

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetim kontrolünün çalışanların davranış performansına etkisi: ilaç şirketlerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
1
Görüntülenme :
266
DOI :
Özet Türkçe :

Bu anket çalışması resmi ve resmi olmayan kontroller, kontrole bağlı çalışan yönelimleri ve çalışanların davranış performansı arasındaki ilişkileri araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla araştırmada değişkenler arası ilişkiler yapısal eşitlik modeli kullanılarak incelenmiştir. Araştırma Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren 121 ilaç işletmesinde uygulanmış ve 560 ilaç mümessilinin resmi ve resmi olmayan kontrol, kontrole bağlı yönelim ve davranış performansı algıları anket aracılığıyla belirlenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre; süreç kontrolü, resmi olmayan kontroller, mümessillerin kısa ve uzun vadeli yönelimleri ve davranış performansları üzerinde doğrudan ve dolaylı pozitif etkilere sahiptir. Ancak çıktı kontrolü sosyal kontrol dışındaki değişkenleri etkilememektedir. Ayrıca, resmi olmayan kontroller, kontrole bağlı yönelimler ve davranış performansı ile resmi kontroller kadar ilişkilidir. Özellikle, kişisel kontrol davranış performansı üzerinde anlamlı doğrudan ve kontrole dayalı yönelimler üzerinden dolaylı etkilere sahiptir. Bu açıdan çalışma resmi ve resmi olmayan kontroller arasındaki etkileşimin ve bunların davranış performansı üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.

Özet İngilizce :

This survey study aims to explore the relations among the formal and informal control, employees’ orientations, and behavior performance. For this purpose, the research uses structured equation modeling to investigate the relationships of the variables. The research was carried out within 121 pharmaceutical companies operating in Marmara Region, and used a questionnaire to determine 560 medical sales representatives’ perceptions. According to the research findings; process control has direct and indirect positive effects on informal controls, control-related orientation of representatives, and their behavior performance. However, output control doesn’t affect directly any research variables except social control. In addition, informal controls are correlated to control-related orientations and behavior performance as formal controls. Particularly, self control has significant direct and indirect effect on behavior performance through control-related orientations. In this respect, the study provides contribution to understand the interaction between formal and informal controls and their effects on behavior performance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :