Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (BERJOURNAL)

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de yoksulluğun boyutuna ilişkin ekonometrik analizler

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1, Dokuz Eylül Üniversitesi2
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, 2002-2006 yılları arasında gelirlerine ve tüketim harcamalarına göre Türkiye’deki hanehalklarının yoksulluğunu belirleyen unsurları tespit etmektir. Veriler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2002, 2003, 2004, 2005 ve 2006 Hanehalkı Bütçe Anketleri’nden alınmıştır. Sonuçlar, hanehalkı reisinin yaşı ve eğitim seviyesi arttıkça yoksulluk riskinin azalmakta olduğunu, kırsal kesimde yaşayan hanehalkının yoksulluğunun daha fazla olduğunu ve 2002 yılında yoksulluk oranlarının en fazla, 2006 yılında ise en az olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to state the components which determine the poverty of households in Turkey according to incomes and consumption expenditures between the years 2002 and 2006. The data was taken from the Household Budget Surveys of Turkey Statistical Institute for the years 2002, 2003, 2004, 2005 and 2006. Results demonstrate that poverty risk decreases when the head of the household’s age and education level increases, results also demonstrate that rural household’s poverty is much bigger and finally in 2002 poverty rates were at maximum while in 2006 poverty rates were at minimum.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :