Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (BERJOURNAL)

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal sorumluluk ve bölümlere göre raporlama ilişkisini anlamaya yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi1
Görüntülenme :
374
DOI :
Özet Türkçe :

Yazında sosyal sorumlu işletmelerin faaliyetlerinde toplum refahını artırıcı önemler almaları ve faaliyetleri hakkında çevrelerine doğru, gerçekçi ve ihtiyaca yönelik bilgiler sağlamaları gerekmektedir. Bölümlere göre raporlama, işletmenin faaliyet gösterdiği endüstri kolları ve coğrafi bölgelere göre bölümlere ayrılması ve her bir bölüm için ayrı olarak mali bilgilerin raporlanmasıdır. İşletmelerin faaliyetlerinin ürünler, sektörler veya coğrafi alanlar yönünden çeşitlenmesi, işletmelerin genel durumunu özetleyen tek bir mali tabloya dayanarak işletme hakkında karar vermeyi güçleştirmektedir. Bu kapsamda işletmelerin gerek sosyal sorumluluk yükümlülüğü gerekse faaliyet alanlarındaki çeşitlenmenin finansal tablolara doğru yansıtılması bağlamında bölümlere göre raporlama uygulamalarını benimsemesi gerekmektedir. Bu noktadan hareket ile çalışmada 01.07.2009–30.09.2009 tarihleri arasında İMKB 100 hisse senetleri piyasası endeksinde yer alan şirketlerin bölümlere göre raporlama yapma durumları ile söz konusu işletmelerin IMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alıp almadıkları incelenerek sosyal sorumluluk ve bölümlere göre raporlama ilişkisi irdelenmiştir. Araştırmada hem IMKB 100 endeksinde hem de IMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan 12 firmadan yalnızca iki tanesinin bölümlere göre raporlama yapmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda ülkemizde sosyal sorumlu işletmelerin, bölümlere göre raporlama yaparak bilgi kullanıcılarına doğru bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirdiklerini söylemek mümkündür.

Özet İngilizce :

Social responsible institutions have to care social welfare of society while implementing their actions and share correct, honest and demanded information about its activities. Segment reporting is to segment according to industry branches and geographical region that enterprise operates and to report financial information separately for each segment. Diversification of enterprises’ activities according products, sectors or geographic areas make it difficult to decide on enterprises upon a single financial statement that summarizes general situation of the enterprises. As a result of the diversity of enterprises’ products and services users of financial statements needs segments’ operating results which are generated by the functions of enterprises. Hence inside of discharge social responsibility obligation and to reflect the enterprises activities to their financial reports, segment reporting is necessity for organization. In this framework this study is investigated firms which were ranking in ISE 100 on 01.07.2009–30.09.2009 dates and also holded in ISE Corpoarte Governance Index for determine social responsibility and  segment reporting relation. Findings indicated that only two firms which were located on ISE 100 index  as also in ISE Corporate Governance index did not prepared segment reporting. Consequently we could say that, in Turkey, social responsible firms due their obligation to society that give correct information about their activities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :