Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (BERJOURNAL)

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmelerinde operasyonel risk yönetimi: ankara’daki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe University1
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, otel isletmelerinin operasyonel risk kapsamındaki uygulamalarını belirleyebilmektir. Bu kapsamda, Ankara'da faaliyet gösteren dört ve bes yıldızlı otel isletmeleri yöneticilerine anket uygulanmıstır. Gerçeklestirilen literatür taraması ve anket uygulaması sonrasında yapılan faktör analizine göre; operasyonel risk kapsamında dört risk türü (personel, teknolojik, organizasyon ve yasal) belirlenmis olup, otel isletmelerinin bu risk türlerine iliskin uygulamaları, yönetici görüsleri kapsamında değerlendirilmistir. Elde edilen verilerin analizinde, yüzde ve frekans dağılımı, aritmetik ortalama, standart sapma, faktör analizi ve t testinden faydalanılmıstır. Arastırmada gerçeklestirilen analizler, arastırma kapsamındaki otel isletmelerinin operasyonel risk yönetimi konusunda bilinçli olduklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca otel isletmelerinin risk türlerine iliskin uygulamaları, otel türlerine göre karsılastırılmıs ve operasyonel risk türlerinden olan yasal riskler boyutunda, dört ve bes yıldızlı otel isletmelerinin uygulamaları arasındaki farklılıklar istatistikî açıdan anlamlı bulunmustur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the applications of hotel establishments in the scope of operational risk. In this context, a survey was applied to the managers of four and five star hotel establishments in Ankara/Turkey. According to the factor analysis done after the literature search and questionnaire, four risks types (staff, technological, organizational and legal risks) have been found in the scope of operational risk, and their applications towards these risk types in hotel establishments have been assessed. In the process of analyzing the data, frequency and percentage distribution, arithmetic mean, standard deviation, factor analysis and t test were used. The analysis applied on the study shows that hotel establishments which are in the scope of the study are aware of the operational risk management. Moreover, the applications among the implementations of four and five star hotels in terms of risk types in hotel establishments were compared according to hotel types and in the legal risks dimension, which is an operational risk type, differences were found statistically significant.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :