Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (BERJOURNAL)

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu alacağı: hukuki bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas University1
Görüntülenme :
326
DOI :
Özet Türkçe :

Bir alacağın var olabilmesi için karsılıklı iki tarafın mevcudiyeti gerekir. Kamu alacağı açısından bu taraflardan biri alacaklı olan Devleti, İl Özel İdareleri ve Belediyeleri ifade ederken; borçlu olan, kamu alacağını ödemek zorunda olan gerçek veya tüzel kisileri ifade etmektedir. Hangi alacakların kamu alacağı olduğu 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ilgili maddelerinde düzenlenmektedir. Bir alacak, kamu alacağı niteliği tasısa bile, 6183 sayılı Kanun kapsamı dısında tutulabilir. Kamu idaresinin her alacağı kamu alacağı değildir. Bununla birlikte özel alacak olarak nitelendirilen her kamu alacağı kamu güvencesine sahip olabilir. Bu nedenle bir alacağın kamu alacağı olarak değerlendirilmesi için kullanılacak ölçütler farklılık arz eder. Kamu alacağını düzenleyen ilgili Kanun'da kamunun ortaya çıkan bir alacağının imtiyazlı alacak olmasını sağlayacak bir takım düzenlemeler söz konusudur. Çalısmanın amacı, öncelikle Kanun'un ilgili maddelerinde ifadesini bulan kamu alacağı kavramını tanımlamak; Kanun'da belirtilenler dısında kalan bir alacağın hangi sartlarda kamu alacağının sahip olduğu güvenceye sahip olabildiğini tespit etmektir.

Özet İngilizce :

In order for a claim to exist, the host there has to be two parties. In case of public claims one of the parties is the state, special provincial administration and municipalities; while the debtor consists of the natural and legal persons. The definition of public claims is provided by The Procedure Law of Collection of Public Claims. One claims, the quality of the public claims not cause any, may be excluded from the scope of Law No. 6183. All the claims of public administration are not public claims. However, any private claim can have the security of a public claim. For this reason the criteria used to define a public claim differ. Arrangements, which can render a public claim a privileged claim, exist in the relevant Code. The aim of this study is to define the concept of public claim expressed in the relevant code and to determine the conditions under which a claim not stated in the Code can be considered a public claim in the light of court decisions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :