Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (BERJOURNAL)

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imalat sanayinde dış ticaret ve istihdamın panel veri analizi

Yazar kurumları :
Dicle University Department of Economics1 Turkish Statistical Institute2, Dicle University Department of Economics3
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

İşsizliğin dünya ekonomilerindeki öneminin her geçen gün artması, dış ticaretin istihdam üzerindeki etkisinin araştırılmasına yol açmıştır. Bu yüzden literatürde dış ticaretin istihdam üzerindeki etkisini inceleyen çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmada, dış ticaretin istihdam üzerindeki etkisi Türkiye ekonomisine ilişkin 22 imalat sanayi sektörüne ait 2003-2008 dönemi NACE Rev. 1.1 sınıflaması iki basamaklı düzey verileri kullanılarak panel veri analizi ile tahmin edilmiştir. Verilerin hem zaman hem de birim boyutu içermesinden dolayı modellerin tahmininde panel veri tahmin yöntemlerinden sabit etkili en küçük kareler yöntemi ve rassal etkili en küçük kareler yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda analize konu olan dönem içerisinde, istihdam üzerinde üretimin pozitif ve ücretlerin negatif ve anlamlı etkileri olduğu bulunurken, dış ticaretin ise istihdam üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Bu durum üretim ve ücretlerin istihdam üzerinde ekonomik teori ile uyumlu etkiye sahip olduğunu ve analize konu olan dönemde dış ticaret politikalarında istihdam arttırıcı önlemlerin ise yetersiz olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

He increasing importance of unemployment in the world economies has led to investigation of impact of foreign trade on employment. In this respect there are several studies concerning employment impact of foreign trade. In this study, employment impact of foreign trade is estimated with panel data analysis using annual data of 22 manufacturing industries of Turkish economy according to two digit level of NACE Rev. 1.1 classification for the period of 2003-2008. Since the dataset has both cross-sectional and time series elements, fixed effects estimators and random effects estimators were used for the estimation of models. Results of this study show that while production has positive and wages have negative and significant impact on employment, foreign trade has no significant impact on employment for the period of analyzed. This implies that impact of wages and production on employment consistent with economic theory and the measures of foreign trade policies to improve employment are insufficient in the period of analyzed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :