Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (BERJOURNAL)

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim örgütleri öğrenen organizasyon özellikleri göstermekte midir? kamu ve özel ilköğretim okullarının balıkesir ili örneğinde karşılaştırmalı bir analizi

Yazar kurumları :
Balıkesir University Bandırma Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Business Administration1, Balıkesir University Social Sciences Institute Department of Business Administration2
Görüntülenme :
531
DOI :
Özet Türkçe :

Bireysel, örgütsel ve toplumsal yapının değişimini etkilemesi bakımından son derece önemli bir öğe olan öğrenme, toplumsal yapı içerisindeki kurumların öğrenen örgütlere dönüşmesi ile daha etkin gerçekleşebilecektir. Senge (1993) öğrenen örgüt kavramını, sürekli olarak değişen, gelişen ve kendini yenileyen dinamik bir yapı olarak tanımlamıştır. Bu kavram tüm kurumlar içerisinde önemli bir yeri olan eğitim kurumları için de ayrı bir anlam taşımaktadır. Bu bağlamda, bilgi toplumu olma hedefine uygun insan kaynağını, sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler olarak yetiştirme misyonuna sahip okulların, eğitim veren ve destek hizmeti sağlayan öğretmen kadrolarının öğrenen örgüte ilişkin algıları önem arz etmektedir. Bu öneme binaen gerçekleştirilen araştırmada, Balıkesir ilinde hizmet vermekte olan kamu ve özel ilköğretim kurumlarında görev yapan 848 öğretmene anket uygulanarak, öğrenen örgüte ilişkin algıların ve bunu engelleyen örgütsel engellerin karşılaştırmalı bir analiz ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Literatürde yer alan esaslara bağlı kalarak yapılan araştırma sonunda, uygulamanın gerçekleştirildiği özel ilköğretim okullarının öğrenen örgüt özelliklerine haiz olduğu, buna karşın kamu ilköğretim okullarının öğrenen örgüt özelliklerini taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Learning, an important element in terms of affecting the change of individual, organizational and social structures, will occur more effectively when the institutions in social structure turn into learning organizations. Senge (1993) concept of learning organization, constantly changing, evolving and renewing itself described as a dynamic structure. This concept has an important place in all institutions is also a separate meaning for educational institutions. In this context, schools training the human resources, appropriate for the aim of being information society, as individuals have taken continuous learning as their principles, teachers providing educational and supporting services and their perceptions of learning organization are of the great importance. In Balıkesir, the study was conducted virtue of this importance has been serving the state and private institutions serving 848 elementary teachers, perceptions of the learning organization and organizational barriers that prevent it is to be determined through a comparative analysis. As a result of the survey, in the framework of the bases in literature, it has been found out that the state primary schools don't have the features of learning organization, contrary to the private primary schools.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :