Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (BERJOURNAL)

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankaların entelektüel sermayesi ile finansal performansı arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Kocaeli University, Business Administration Departmen1, Kocaeli University, Izmit Vocational School2
Görüntülenme :
394
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanoğlunun entelektüel becerisinin bilim ve teknoloji alanlarına yapmış olduğu katkılar sonucunda bilgi ekonomisinin büyümesi, entelektüel sermayenin önemini artırmıştır. Entelektüel sermayenin işletme boyutunda geliştirilmesi, işletmelere rekabet üstünlüğü ve piyasa değerinde artış sağlamaktadır. Bu çalışma, maddi olmayan değer yöntemine göre hesaplanan entelektüel sermayenin, yatırımcılar tarafından işletmelerin piyasa değerine yansıtılıp yansıtılmadığını İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) banka sektöründe bulunan tüm işletmeler için araştırmaktadır. Bu çalışmada, literatürdeki mevcut modelde bulunan bazı kısıtlamalar, yeni bir yaklaşımla kısmen aşılarak yeni bir model geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlarda, özellikle bu çalışmada ortaya konan yeni modelin, işletmelere ait entelektüel sermaye değerlerinin piyasa değerleri ile yüksek düzeyde doğru orantılı ilişkili olduğu görülmüştür. Bankacılık sektöründe entelektüel sermayenin taşıdığı önemden dolayı, piyasa değerinin artırılmasında, işletmeler, mevcut muhasebede kayıt yöntemlerinde gösterilemeyen entelektüel sermayenin yönetilmesine özen göstermelidirler. Entelektüel sermayenin yönetilmesi için, öncelikle bu entelektüel sermaye tutarları düzenli olarak hesaplanıp raporlanmalı ve ilgililere sunulmalıdı

Özet İngilizce :

As a result of the contributions to science and technology made by humankind, intellectual ability has given rise to knowledge economy that increases the importance of intellectual capital. The development of intellectual capital in corporate dimension provides a competitive advantage and increases the market value of the firms. This study aims to examine whether or not the intellectual capital calculated according to the intangible assets method is reflected in the values that investors accord to firms in the ISE (Istanbul Stock Exchange) banking sector. A new model is developed in this study in order to overcome the limitations of the existing model in the literature. The results suggest that the intellectual capital is highly positively correlated with the market values. The correlation is even stronger for the new model developed in this study. As the importance of the intellectual capital in banking sector is relatively higher than other sectors, firms should give importance to the management of intellectual capital which is not reflected by the traditional accounting method. The intellectual capital should be calculated and reported to the concerned parties.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :