Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (BERJOURNAL)

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

16’ncı yüzyıl fiyat devrimi ve osmanlı iran savaşlarının osmanlı ipekçilik endüstrisi üzerine etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı1, Muğla Üniversitesi2
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Osmanlı ipekçilik endüstrisini etkilemiş iki temel konu incelenmektedir. Bunlardan birincisi,16’ncı yüzyılda yaşanan küresel Fiyat Devrimi, diğeri de Osmanlı İran savaşlarıdır. Osmanlının en önemli ipekçilik merkezi olan Bursa’daki ipek endüstrisi üretim ve istihdam açısından bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmiştir. Ayrıca İran savaşları ile dış ticarette yaratılan tarife dışı engeller, iki ülke arasındaki ipek ticaretinden doğan ilişkileri de zayıflatmıştır. Azalan ticaret hacmi ülkenin vergi gelirlerinin azalmasına yol açmış, neticede iki ülke de olumsuz etkilenmiştir.

Özet İngilizce :

In this study we investigated the two basic issues affected the Ottoman silk industry. The first one is the global Price Revolution; the second is the wars between Ottoman and Iran. The silk industry in Bursa which was the most important silk center of Ottoman had been affected negatively from these events. The non-tariff barriers had been created by the Iran wars also weakened the relations borne from the silk trade among these two countries. The diminished trade volume decreased the tax revenues; consequently both countries had been affected unfavorably.        

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :