Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni öss sisteminin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının integral konusundaki başarılarına etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :

İntegral, matematik, fen, ve mühendislik eğitiminin en temel konularından biridir. Bu önemli konu sayesinde birçok geometrik, fiziksel, kimyasal, ekonomik ve mühendislik problemi çözüme ulaşmıştır. İntegral konusu 1999 yılında değişen ÖSS sistemi ile sınav kapsamından çıkartılmış, 2006 yılında tekrar sınav kapsamına alınmıştır. Buradan yola çıkarak bu çalışmada değişen ÖSS sistemi ile öğrencilerin birçok disiplini ilgilendiren integral konusundaki hazır bulunuşluk düzeyleri, başarıları ve bilgilerinin kalıcılığı üzerine çıkarımlarda bulunmak amaçlanmıştır. Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programında okuyan toplam 238 öğrenci ile yapılmış ve bu öğrencilerin 118 i eski sistem olan 2005-ÖSS, geri kalanı ise yeni sistem olan 2006-ÖSS ile yerleşen öğrencilerden oluşmuştur. Bu çalışmada Ön Bilgi Testi ile öğrencilerin integral konusundaki ön bilgileri, Son Bilgi Testi ile dönem sonu konu hakkındaki bilgileri ölçülmüş ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin integral konusundaki hazır bulunuşlukları, başarıları ve bilgilerinin kalıcılığı ile ilgili istatistiksel açıdan anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Integral is one of the major topics of mathematics, science, and engineering education. By means of such important topic, many geometrical, physical, chemical, economical, and engineering problems had been reached a solution. The integral topic was excluded from the scope of the examination after changing the system of SSE (student selection exam) in 1999, and again included into the scope of the examination in 2006. Starting from this point of view, in this study, it is intended to make inferences about students' readiness levels, achievements, and the permanency of their knowledges about integral topic which is related to many disciplines after the changes on SSE system. The study was conducted with totally 238 students who are reading at Dokuz Eylül University, Buca Education Faculty, Elementary Mathematics Education Department, 118 of which were selected by old system 2005-SSE, and the rest of them were selected by new system 2006-SSE. In this study, students' preliminary knowledges about integral topic were tested by Preliminary Knowledge Test, and then their final knowledges about the topic by the end of the semester were tested by Final Knowledge Test, and in accordance to obtained results, statistically significant results had been reached about students' readiness levels, achievements, and the permanency of their knowledges about integral topic.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :