Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin fizik problemlerinde kullandıkları özdüzenleme stratejileri: cinsiyet ve üniversite etkileri

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin fizik problemlerini çözmede özdüzenleme stratejilerini kullanım düzeylerini ve cinsiyet ve öğrenim gördükleri üniversitenin özdüzenleme stratejilerini kullanımları üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırmanın verileri, “Problem Çözmede Kullanılan Özdüzenleme Stratejileri Ölçeği” ile toplanmıştır. Bu araştırmada survey (tarama) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde (n=150) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde (n=113) öğrenim görmekte olan ve Genel Fizik dersi alan toplam n=263 gönüllü öğrenci katılmıştır. Verilerin çözümlemelerinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma ve tek yönlü MANOVA ve tek değişkenli ANOVA istatistiksel teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, üniversite düzeyinde fizik dersi alan öğrencilerin fizik problemlerini çözerken birçok özdüzenleme stratejisini sıklıkla kullandıkları, cinsiyet ve üniversite değişkenlerine göre öğrencilerin strateji kullanımları arasında önemli bir fark olmadığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to determine the usage level of the self-regulated strategies by undergraduate students while they are solving physics problems; and the effects of their gender and university which they attend on the usage level of these self-regulated strategies. Data of the research were collected by “Self-Regulated Strategy Scale Used in Problem Solving”. In this research, survey method was used. Totally n=263 volunteer students who takes General Physics course reading at Necatibey Education Faculty of Balıkesir University (n=150), and Fatih Education Faculty of Karadeniz (Black Sea) Technical University (n=113) had participated into the research. In analysis of data, the following statistical techniques such as frequency, percentage, mean, standard deviation, and one-way MANOVA and univariate ANOVA were used. As a result of the research, it is concluded that the undergraduate students who take physics course often use many self-regulated strategies while solving physics problems, and there is no significant difference between the students’ usage level of the strategies according to the variables of gender and university.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :