Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe üçüncü sınıf öğrencilerinin yabancılara türkçe öğretimi dersine ilişkin görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Ün.Buca Eğt Fak. 1
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşen dünyada bireyler anadillerinin yanında ikinci bir dil edinmek zorundadır. Türkçe de geniş bir coğrafyada büyük bir kitle tarafından konuşulmasından dolayı ikinci bir dil olarak öğrenilen ve öğretilen bir dildir. Bu çalışmamızda Türkçe Öğretmenliği Bölümü Programında bulunan Yabancılara Türkçe Öğretimi dersine ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemeye çalıştık. Araştırmamızın evrenini Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği üçüncü sınıfta okuyan 105 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Bu çalışma nitel bir araştırma olup verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

People have to learn a second language in today‟s globalized world. Because of the fact that it is a spoken language in a large geographical area, Turkish is also been learned and taught. In this study, we tried to determine the views of students about the course of "Teaching Turkish lessons for foreigners‟, which was integrated in the curriculum of Turkish Teacher Training Program in 2005. The participants of the study are composed of 105 Turkish Language Teaching third-grade students in Buca Faculty of Education. This investigation is a qualitative research and we used content analysis method for the data analysis. In addition, we also used semi-structured interview form as a means of data collection.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :