Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The views of students with intellectual disabilities or autism regarding their school experience and their peers in inclusion

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü1, Selvi Atasoy Çocuk Gelişimi ve Danışmanlık Merkezi2
Görüntülenme :
387
DOI :
Özet Türkçe :

This study examines the views of students with autism and intellectual disabilities regarding their school experience and their peers. This research is a qualitative study. A semi structured interview technique was used which was developed by the researcher. The participants were 10 students with intellectual disabilities, 10 students with autism, attending the 4th, 5th, 6th grades of a primary school. Results showed that academically, students with intellectual disabilities had difficulties especially on math and science and they need to be supported and students with autism have difficulties on problem solving, reading and idioms. The students with disabilities are usually alone and not being chosen as a partner in play groups and also labeled as "problem child" however they reported still like their school.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, kaynaştırma eğitimine devam eden zihinsel yetersiz ve otizmli öğrencilerin okul yaşantıları, arkadaşlık ilişkileri ve öğretim sürecindeki sorunlarıyla ilgili görüşlerini belirlemektir. Bu çalışma nitel yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanmış, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Katılımcılar dört, beş ve altıncı sınıfa devam eden 10 öğrenme güçlüğü, 10 otizm tanılı ilköğretim öğrencisinden oluşmaktadır. Sonuçlar, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin özellikle matematik ve fen dersini zor bulduklarını ve desteğe gereksinim duyduklarını; otizmli öğrencilerin ise, okuma, problem çözme, deyimlerde güçlük yaşadıklarını göstermiştir. Öğrenciler, yalnız kaldıklarını, oyunlarda yaşıtları tarafından tercih edilmediklerini ve "problem çocuk" olarak adlandırıldıklarını ama yine de okulu sevdiklerini belirtmişlerdir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :