Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effect of a peer feedback training program on the development of writing skills

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu1, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü2
Görüntülenme :
725
DOI :
Özet Türkçe :

The studies on writing reveal that applying process oriented writing has a positive and contributive influence on student‟s writing skill and proficiency. If students do not know how to respond to each other‟s papers, this method cannot be applied effectively. Considering this, it is believed that students should have a condensed and detailed peer feedback training program. Briefly, the aim of this study is to eliminate possible problems arising from the lack of peer feedback training and to make writing skill an essential part of communication instead of being a tiring and boring process. A two-hour peer feedback training program was conducted for an eight-week period in 2009. Four graduate writing classes consisting of a total of 75 students were selected from the preparatory program at Dokuz Eylul University, School of Foreign Languages. For this study an experimental design consisting of a pre-test/post-test control group was used. Furthermore, in order to obtain the views of the participants about the applied program on peer feedback training, oral questions were asked to the experimental group in group interviews and one-to-one interviews. The results show that training students on peer feedback will have a positive effect on their writing achievement.

Özet İngilizce :

Yazma konusunda yapılan araştırmalar süreç odaklı yazmanın öğrencilerin yazım becerisi ve dil yeterliliği üzerinde olumlu ve yapıcı bir etkisi olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin birbirlerinin yazdıklarına nasıl dönüt vereceklerini tam bilmemeleri bu yöntemin verimli bir biçimde uygulanamamasına neden olmaktadır. Buradan yola çıkarak öğrencilerin mutlaka yoğun bir akran dönüt eğitiminden geçmelerinin gerekliliğine inanılmaktadır. Özetle bu araştırmanın amacı süreç odaklı yazma dersinin olmazsa olmaz bölümü olan akran dönütü konusunda öğrencilerin yeterince eğitilmemelerinden kaynaklanan sorunları gidermek ve yazma dersini, çoğu öğrenci ve öğretmenin sıkça dile getirdiği gibi sıkıcı ve yorucu bir çalışma olmaktan çıkartıp iletişimin vazgeçilmez bir aracı haline getirmektir. Bu çalışmada deney grubuna etkin bir akran dönüt eğitimi verilerek yazma dersindeki öğrenci başarısının arttığı ve verdiği dönütlerin daha bilinçli ve katkı sağlayıcı olduğu bilimsel olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu‟nda ki 4 ayrı lisans sınıfında toplam 75 öğrenciye uygulanmıştır. Akran dönüt eğitimi haftalık 2 saat olmak üzere 8 hafta sürmüştür. Uygulamanın başında ve sonunda ön test-son test başarı sınavı verilmiştir. Ayrıca uygulanan akran dönüt eğitimi ile ilgili deney grubunda ki öğrencilerin görüşlerini almak için yazılı ve sözlü olarak soru sorulmuştur. Elde edilen sonuçlar akran dönüt eğitiminin öğrencilerin yazma becerileri üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :