Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The attitude and behavior of students in high school towards historical and cultural heritage in buca (izmir)

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
345
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this research is, to find out the attitude and behaviour of high school students towards the historical and cultural heritage in Buca. For this purpose, a scale composed of 24 questions and 5 factors, was formed. The total variance of factors was 53,165 % and Cronbach Alpha value was calculated as 0,812. The improved survey was applied to 435 high school students educated at the schools located in the centre of Buca town borders. As the result of the application, ıt is established that the attitude and behaviour of students concerning the historical and cultural heritage is negative % 12, positive % 17 and medium % 71. The attitude and behaviour were investigated, according to their schools, ages, grades and occupations which were to be chosen by students and ıt was concluded that the scores for attitude and behavior are above average. Although the manner and behaviour of students, intended for the historical and cultural heritage are at the expected level, it was determined that they can' t overreach their interest and preference.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı Buca'da tarihi ve kültürel mirasa yönelik ortaöğretim öğrencilerinin tutum ve davranışlarının ortaya çıkartılmasıdır. Bu amaçla 24 önermeli 5 faktörden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Faktörlerin toplam varyansının %53,165, Cronbach Alpha değeri=0,812 olarak hesaplanmıştır. Geliştirilmiş olan anket Buca merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan okullarda öğrenim gören 435 ortaöğretim öğrencisine uygulanmıştır. Uygulama sonucunda öğrencilerin tarihsel ve kültürel yapılara ilişkin tutum ve davranışlarının %12 olumsuz, %17 olumlu ve %71 ise orta düzeyde olduğu tespit edildi. Tutum ve davranışlar okul, cinsiyet, yaş, sınıf ve seçilecek meslek grubuna göre incelenmiş ve tutum ve davranış puanlarının ortalamanın üzerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin tarihi ve kültürel mirasa yönelik tutum ve davranışları beklenen düzeyde olmakla birlikte ilgi ve beğeninin ötesine geçemediği tespit edilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :