Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The application of drama method on prisms subject

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Anabilim Dalı1, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Anabilimdalı2
Görüntülenme :
339
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, geometri öğretiminde drama yönteminin uygulanmasının öğrencilerin bu yönteme bakış açılarını ve geometriye yönelik özyeterlik inançlarına etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmaya ilişkin denel işlem 2006–2007 öğretim yılı bahar döneminde İzmir‟de bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu altıncı sınıftan 20 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada ilköğretim altıncı sınıf “Dik Prizmaların Yüzey Alanları ve Hacimleri” konusunda drama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak öğrencilerin özyeterlik inançlarını belirlemek için “Geometriye Yönelik Özyeterlik Ölçeği” ve “Görüşme Formu” kullanılmıştır. Araştırma verileri normal dağılıma uyduğu için verilerin analizinde ilişkili ortalamalar t testi kullanmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen verilere dayanarak, öğrencilerin bu yöntemi eğlenceli ve yararlı bulduklarını ifade ettikleri ayrıca öğrencilerin geometriye yönelik özyeterlik inançlarında beklenen düzeyde bir etki yapmadığı yargısına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the students‟ views as to the fact that drama method be used in teaching geometry and also to establish their viewpoints concerning this method and its effect on their self-efficacy towards geometry. The procedure relating to the research was implemented at a primary school in Izmir during the 2006-2007 academic years‟ spring term. The participants of the study were composed 20 sixth grade students. In the study, drama method was used on the subject of the surface areas and volumes of vertical prisms in mathematics of sixth grade. As for data collection tools, “Self-Efficacy toward Geometry Scale” and “Interview Form” were used to determine the students‟ beliefs of self-efficacy. In the analysis of the data, Paired Samples t-Test was used as the data of the research were compatible with normal distribution. Based on the data obtained from the investigation, it was found that the students said that the creative method was entertaining and useful. Besides, it was seen that there was no meaningful differences in favor of using drama method in Mathematics lessons.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :