Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel problem çözmeye ilişkin inançlarını yordamada epistemolojik inançlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Bölümü 1
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel problem çözmeye ilişkin inançlarını yordamada epistemolojik inançlarını incelemektir. Bu araştırmada veriler Epistemolojik İnanç Ölçeği ve Matematiksel Problem Çözmeye İlişkin İnanç Ölçeği kullanılarak 204 sınıf öğretmeni adayından toplanmıştır. Regresyon analizinden elde edilen bulgular, sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ile matematiksel problem çözmeye ilişkin inançları arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Öğretmen adaylarının matematiksel problem çözmeye ilişkin inançlarında öğrenmenin çabaya ve yeteneğe bağlı olduğuna ilişkin inançlarının etkili olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgular, sınıf öğretmeni adaylarının problem çözmeye ilişkin inançlarını yordamada epistemolojik inançlarının önemli bir rolü olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

Purpose of this study was to examine elementary preservice teachers‟ epistemological beliefs as predictors of beliefs about mathematical problem solving. Data were collected using Epistemological Belief Scale and Belief about Mathematical Problem Solving Instrument from 204 elementary preservice teachers. Findings of the study revealed elementary preservice teachers‟ epistemological beliefs were the predictors of beliefs about mathematical problem solving. Preservice teachers‟ epistemological beliefs about studying aimlessly and learning are related to effort and ability has an impact on beliefs about mathematical problem solving. Results of the regression analysis showed that these two belief systems are related. Preservice teachers who had

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :