Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni adaylarının kütüphane kullanma alışkanlıklarının geliştirilmesi: bir eylem araştırması

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi1, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü2
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

Eylem araştırması niteliğindeki bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının kütüphane kullanma alışkanlıklarını geliştirmektir. Araştırmaya 42 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmanın veri toplama araçları; kütüphane kullanma alışkanlığına ilişkin tutum ölçeği, kütüphane kullanma alışkanlığına ilişkin anket ve açık uçlu soruların yer aldığı görüş formlarından oluşmaktadır. Tutum ölçeğinden elde edilen veriler SPSS 15 paket programı kullanılarak t-testi ile analiz edilmiştir. Katılımcıların görüş formlarına verdikleri yanıtlar ise betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Katılımcıların kütüphane kullanma alışkanlıklarının yeterli düzeyde olmadığı belirlenmiş ve söz konusu alışkanlığı geliştirmek amacı ile bir eylem planı hazırlanmıştır. Gerçekleştirilen eylemler sonucunda, katılımcılarda kütüphane kullanımına yönelik olumlu yönde gelişme sağlandığı belirlenmiştir. Yapılan eylemin başarılı olması nedeniyle kütüphane kullanma alışkanlığının geliştirilmesi için öğretmen adayları ile kütüphaneye ilişkin çeşitli etkinliklerin yapılması önerilmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this action research study is to improve the preservice elementary teachers' use of library. The sample of the study consisted of 42 preservice teachers. The data were obtained through the survey of attitude towards library usage, the survey of library usage, and interview forms containing open-ended questions. The data obtained via the attitude survey were analyzed using SPSS program version 15.0 and t-test analyses were carried out. The responses of participants were evaluated via descriptive analysis. It was determined that the frequency of preservice teachers' use of library was very low and to enhance that based on the literature, an action research plan was developed. The results revealed that the participants' library usage was improved positively after the administration of the action research plan. Based on the positive results obtained after the implementation of the action plan in this study, suggestions were provided for the use of some activities about library.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :