Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Recent trends at higher education emphasizing active cooperative learning methods involving individual learning styles

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
324
DOI :
Özet Türkçe :

"Higher education", in general, is known to have a three-legged mission: "teaching", "research", and "community service". Particularly since the Industrial Revolution, the rapid developments in technological movements and the noticeably frequent changes in social and industrial life seem to have brought about fundamental impacts on the mission of higher education. The recent trends have emphasized a kind of interdisciplinary flexibility in the cognitive world of higher education and eventually imposed a shift from theory to practice, from specific to general, from subject-based to vocation-based and from general educational aims to general transferable skills. On the other hand, those who teach at universities are mostly unaware of the developments in the literature of cognitive and educational psychology. The purpose of this study is to discuss how to improve teaching at higher education considering what makes higher education "higher"; why educational aid for academicians, why active and cooperative learning, and how to involve individual learning styles. It also includes the results of a survey, pioneering research on "individual learning styles" at maritime education, conducted quite recently at Dokuz Eylul University Maritime Faculty. This study is hoped to shine a light on the importance of making better use of individual learning styles and active cooperative learning offered by cognitive and educational psychology

Özet İngilizce :

Genelde yüksek öğretimin "öğretim", "araştırma" ve "toplum hizmeti" şeklinde üçlü bir misyonu bulunduğu bilinmektedir. Özellikle Sanayi Devrimi‟nden bu yana, teknolojideki hızlı gelişmelerde sosyal ve endüstriyel yaşamdaki değişiklerin yüksek öğretim misyonu üzerinde köklü etkilere yol açtığı görülmektedir. Son eğilimler, yüksek öğretimin bilişsel dünyasında bir tür disiplinlerarası esnekliği vurgulamakta ve genel eğitsel amaçlardan genel transfer edilebilir becerilere yönelişi işaret etmektedir. Öte yandan, üniversitelerde eğitim-öğretim hizmeti sunan öğretim elemanlarının çoğunlukla bilişsel ve eğitim psikolojisindeki gelişmelerden haberdar olmadıkları görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yüksek öğretimi "yüksek" yapan özellikler, öğretim elemanlarına eğitsel yardım sağlamanın nedenleri, aktif ve işbirlikli öğrenme ve eğitim-öğretim etkinliklerinde bireysel öğrenme stillerinin dikkate alınması açısından yüksek öğretimde eğitim-öğretimi geliştirme yollarını tartişmaktır. Ayrıca, DEU Denizcilik Fakültesi‟nde son günlerde yapılan "bireysel öğrenme stilleri" konulu denizcilik eğitiminde öncü bir araştırmanın sonuçları da özetlenmektedir. Bu çalışmanın, yüksek öğretimde bilişsel ve eğitim psikolojisince önerilen bireysel öğrenme stilleriyle işbirlikli aktif öğrenme yöntemlerinden daha çok yararlanmanın önemine dikkat çekmesi umulmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :