Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretimde kompleks sayılarla ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi OFMAE1, YL2
Görüntülenme :
453
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, ortaöğretim ikinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin kompleks sayılar konusunda bilgi eksiklikleri ve kavram yanılgıları belirlemek amaçlanmıştır. Bu durum sekiz alt problemde değerlendirilmiştir. Çalışmanın örneklemini 2005- 2006 eğitim-öğretim yılında İzmir ili Buca ilçesinde bulunan beş ortaöğretim okulunda eğitim-öğretime devam eden dörtyüzseksenüç öğrenci oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan elli çoktan seçmeli sorunun bulunduğu bilgi testiyle toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çözüm önerileri sunulmuştur.

Özet İngilizce :

This study aimed at determining the deficiencies in knowledge and concept errors of secondary school, second grade students in complex numbers. This situation was assessed through six sub-problems. The sample of the study consists of four hundred eighty three students from five secondary schools in Buca district of Izmir in 2005- 2006 school year. The data were collected through a knowledge test including fifty multiple- choice questions prepared by the researchers. Suggestions for solution were presented in accordance with the results obtained.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :