Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen özyeterlik inanç ölçeğinin türkçeye uyarlanması ve sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik inançları

Yazar kurumları :
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
366
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Dellinger, Bobbett, Olivier ve Ellet (2008) tarafından geliştirilen Öğretmen Özyeterlik İnanç Ölçeği‟ni Türkçeye uyarlamak amaçlanmıştır. Buna ek olarak, uyarlanan ölçek kullanılarak sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlik inançları cinsiyet, başarı ve öğrenim düzeylerine göre incelenmiştir. Ölçeğin uyarlama sürecinde test tekrar–test güvenirlik çalışması kapsamında Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Geçerlik çalışmaları kapsamında ise ölçeğin faktör analizine uygunluğunu belirlemek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri ve Barlett Küresellik Testi uygulanmıştır. Temel bileşenler faktör analizi sonucunda ölçeğin 5 faktörlü bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, ölçeğin tümü ve faktörlerine ilişkin Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Buna ek olarak, doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bulgular, Öğretmen Özyeterlik İnanç Ölçeği‟nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. Başarı düzeylerine göre öğretmen adaylarının özyeterlik inançları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Ayrıca, adayların özyeterlik inançlarının cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı görülmekle beraber öğrenim düzeylerine göre, 4. sınıfların lehine farklılaştığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to adapt the Teachers’ Efficacy Beliefs System-Self Form developed by Dellinger, Bobbett, Olivier and Ellet (2008). The research also aims to investigate preservice teachers‟ self-efficacy beliefs. Data were collected from the 243 preservice teachers enrolled in a primary education programme. During the adaptation process, test-retest reliability and Pearson‟s correlation coefficient were calculated. In order to establish the construct validity, exploratory factor analysis was employed. The results revealed that the adapted measure have 5 factors. Cronbach alpha coefficients for the overall measure and five factors were also calculated. In addition to this, confirmatory factor analysis was used. Findings revealed that the adapted version of Teachers‟ Efficacy Beliefs System-Self Form is a valid and reliable instrument. There was no significant difference of preservice teachers‟ self-efficacy beliefs amongst success levels and gender. However, there was a significant difference of preservice teachers‟ self-efficacy according to the grade level in favour of final year preservice teachers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :