Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenme-öğretme süreçlerinde bit entegrasyonunu etkileyen faktörlere yönelik içerik analizi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
282
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonu, çok boyutlu bir süreçtir. Sürecin çok boyutluluğu, alan yazında BİT entegrasyonu ile ilgili yapılan çalışmalarda da çeşitliliği beraberinde getirmiştir. Bu çalışmaların bazıları süreci sistem açısından ele alırken bazıları da bireysel bağlamda ele almışlardır. Bu çalışmanın amacı, öğrenme ve öğretme süreçlerinde BİT entegrasyonu konusunda yapılmış araştırmalarda, süreci açıklayan faktörleri ortaya koymak ve bu faktörlerden yola çıkılarak BİT entegrasyon sürecini genişletilmiş ve bütüncül bir bakış açısıyla irdeleyebilmektir. Bu amaçla son 10 yıl içerisinde eğitsel bağlamda BİT entegrasyonu konusunda yayınlanmış araştırma makaleleri, ISI Web of Knowledge ve ERIC veri tabanlarında taranmıştır. Tam metin olarak ulaşılabilen 130‟dan fazla çalışma incelenmiştir. Entegrasyon sürecini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlandığı için verilerin analizinde Yapısal eşitlik modeli veya regresyon analizi kullanarak faktör analizi yapan makaleler çalışmaya dâhil edilmiştir. Ölçütlere uyan 40 çalışma içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir Analiz sonucunda entegrasyon sürecinin açıklanabilmesine katkı sağlayan faktörler altyapı, erişim, pedagojik inanç, özgüven, beceri, BİT kullanımı, mesleki gelişim, kurumsal faktörler ve diğer olmak üzere yedi başlık altında sınıflandırılmıştır.

Özet İngilizce :

Integration of Information and Communication Technologies (ICT) in teaching and learning is a multidimensional process. Because the process is multidimensional, related researches in literature are appeared in a wide range. Some of these researches handle the process from a system view; some of them handle in an individualistic context. The purpose of this study is to determine the factors affecting ICT integration and use process in integration research literature and by using these factors to examine ICT integration process from an extended point of view. For this purpose, research articles published in last decade in educational context are searched in ISI Web of Knowledge and ERIC databases. Full text of more than 130 articles are retrieved and examined. As the main purpose of this study is to investigate effective factors in integration process, a second elimination is applied to articles. Articles using factor analysis with structural equation model or regression analysis are included in this research. As a result, 40 articles are analyzed with content analysis. At the end of the analysis, a model proposal is produced with the factors that are determined to have effect on explanation of integration process.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :