Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencilerin, okumaya isteklendirici etmenlerle karşılaşma durumu: öğretmen, aile, arkadaş ve kitap boyutları üzerinden bir araştırma

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
344
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı öğrencilerin okumaya güdüleyici etmenlerle karşılaşma düzeylerini öğretmen, aile, arkadaş ve kitap değişkenleri bağlamında belirlemektir. Bu bağlamda Burdur il merkezi evren olarak belirlenmiştir. Bu evrenden seçkisiz olarak belirlenen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin oluşturduğu örneklemden veriler toplanmıştır. Verileri toplamak için araştırmacı tarafından bir sormaca geliştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programına yüklenerek çözümlenmiştir. Ortaya çıkan sonuca göre ilköğretim öğrencileri sık sık; ilköğretim ikinci kademe ve öğrencileri ender olarak okumaya güdüleyici etmenlerle karşılaşmaktadır. Öğrenciler büyüdükçe okumaya güdüleyici etmenlerle karşılaşma düzeyleri düşmektedir. Cinsiyet değişkeni bakımından okumaya güdüleyici etmenlerle karşılaşmada belirgin bir fark yoktur. Elde edilen bu bulgular alanyazındaki ilgili araştırmalarla tartışılarak sunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this research is to determine the levels of reading motivational factors that students encounter in the context of teachers, family, friends and the book variables. In this sense the universe is determined as the central province of Burdur. The primary, secondary and high school students selected from this universe as a random sample. The data collected from this sample. A questionnaire developed by researchers to collect data. The data were analyzed using SPSS program loaded. According to the conclusion the elementary school students often, middle and high school students rarely encounter reading motivational factors. The encounter of reading motivational factors decreased, as the students grew older. There is no distinction in terms of the gender variable.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :