Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Millî eğitim bakanlığı taşra örgütlerinin değişmeye direnme eğilimleri üzerine bir araştırma (konya ili örneği)

Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Örgütlerinin değişmeye direnme eğilimlerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmacı tarafından amaca uygun olarak geliştirilen değişime direnç anketi kullanılmıştır. Araştırma, amaca uygunluğu nedeni ile tarama modeli ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Konya İli Karatay, Meram, Selçuklu, Akşehir ve Çumra ilçelerindeki ilköğretimde görev yapan yönetici ve öğretmen ile Konya, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli ilköğretim müfettişleri oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi ise 87 ilköğretim müfettişi, 300 yönetici, 600 öğretmenden meydana gelmektedir. Elde edilen bulgular sonucunda, kadınların erkeklere oranla değişimi bir sorunlar yumağı olarak gördükleri, erkeklerin ise değişime daha istekli davrandıkları söylenebilir. Ayrıca; yöneticilerin ve müfettişlerin değişim sürecinde öğretmenlerin kişisel direnci ile karşılaşıldığı görüşünde oldukları, yöneticilerin yetkilerinin yetersiz olmalarından dolayı gerekli esnek yapıyı gösteremedikleri kanaatinde oldukları ve bütün grupların değişimin her basamağında aktif olarak katılma isteği içinde oldukları söylenebilir. Değişim ve direnç konusunda daha fazla araştırmalar yapılıp, sonuçlarının sistemde uygulanabilir olması sağlanmalıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study was conducted to determine the resistance trends to the change of Rural Offices of Ministry of Education. With this study; it was aimed to determine if there was a significant difference about the resistance trends to the change among directors, teachers and primary education inspectors for Office applications and personal view.The study was conducted by scanning model because it is suitable for the purpose. The working surroundings of the study was composed of primary education inspectors working in the Directorate of Education in Konya, directors and teachers working in the districts of Karatay, Meram, Selçuklu, Akşehir, and Çumra. The sampling of the study was also composed of 87 primary education inspectors, 300 directors, and 600 teachers. As a result of the finding, it can be said that women find the change as problematic but men behaves more willingly to the change. Moreover, it can be stated that directors and inspectors thought teachers had personal resistance to the change period, that directors did not have enough tolerance because of their insufficient authority and that all the groups are willing to participate in every step of the change. The change and resistance and make the results applicable in the system to apply these functions in a short period successfully.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :