Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Matematik öğretmenlerinin öğrenme etkinlikleri hakkındaki görüş ve deneyimleri

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

Özel durum çalışması niteliğindeki bu araştırmanın amacı, İzmir ili merkez ilçelerinden birinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan matematik öğretmenlerinin öğrenme etkinliklerine yönelik görüşlerini ve deneyimlerini betimlemektir. Seminere farklı mesleki deneyime sahip ilk ve ortaöğretimin farklı sınıf seviyelerinde görev yapmakta olan on sekiz matematik öğretmeni katılmıştır. Katılımcılara seminer öncesinde öğrenme etkinliklerine ilişkin görüşlerini ve deneyimlerini belirlemeye yönelik sekiz adet açık uçlu sorunun yer aldığı bir görüş formu verilmiştir. Söz konusu form aracılığıyla yazılı olarak elde edilen veriler nitel olarak analiz edilmiş ve bulgular semineri gerçekleştiren ilk iki yazarın gözlem notları ile desteklenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin etkinlik kavramına ilişkin görüş ve deneyimlerinin oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın matematik eğitimcilerine, matematik öğretmenlerine ve öğrenme etkinlikleri ile ilgili yapılacak araştırmalara yararlı bilgiler sağlayacağı ve yeni matematik öğretim programının etkin biçimde uygulanabilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir

Özet İngilizce :

The purpose of this case study is to describe opinions and experiences of mathematics teachers who attended the in-service education seminar organized by the Board of County Education of Izmir towards learning activities. Eighteen mathematics teacher (twelve women, six men) serving different grades with varied professional experiences in primary and secondary school were participated to the seminar. A form which consists of eight open-ended questions aiming at determining opinions and experiences about learning tasks was given to the participants before the seminar. Data obtained from this form at issue were analyzed qualitatively and findings were supported with the help of observation notes of the first and the second authors. At the end of the study it was seen that the mathematics teachers‟ opinions and experiences related to the learning tasks were very limited. It is thought that this study will provide useful information to mathematics teachers, mathematics educators and future researches related to learning tasks and will contribute to implementing the new mathematics curriculum efficiently.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :