Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Itme ve momentum ünitesinde işbirlikli öğrenme yönteminin etkililiğinin araştırılması

Yazar kurumları :
Kiraz Çok Programlı Lisesi, İzmir1, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi ABD2
Görüntülenme :
597
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, işbirlikli öğrenme yönteminin geleneksel öğretim yöntemine göre öğrenci akademik başarısı açısından daha etkili olup olmadığını araştırmaktır. Uygulama alanı olarak lise fizik dersi İtme ve Momentum ünitesi seçilmiştir. Araştırmada ön ölçüm-son ölçüm kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini bir devlet lisesinde öğrenim gören 29 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama araçlarını, konu alanı uzmanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanmış 23 çoktan seçmeli sorudan oluşan ve KR 20 yöntemiyle hesaplanan güvenirlik katsayısı 0,74 olarak bulunan başarı ölçeği ile öğrencilerin belirli başlıklar altında görüşlerini yazmalarını istediğimiz kompozisyonlar oluşturmaktadır.
Başarı ölçeği uygulama sonucuna göre, işbirlikli öğrenme yönteminin geleneksel öğretim yöntemine göre daha etkili olduğu görülmüştür. Uygulama sonunda öğrencilerin yazdığı kompozisyonlar değerlendirildiğinde, deney grubu öğrencileri işbirlikli öğrenme yöntemini sevdiklerini, derste hiç sıkılmadıklarını, dersin çok zevkli ve eğlenceli geçtiğini, arkadaşları ve öğretmenleriyle iletişim ve etkileşim becerilerinin geliştiğini belirtmişlerdir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to show that the cooperative learning method is much more effective compared with to the traditional teaching methods concerning student academic achievement. The unit of Impulse and Momentum was chosen as the application field. In the research, pre-post measurement controlled group experimental model was used. Samples of the investigation were made up of 29 students who are from an Anadolu Teacher Training High School in İzmir. Data collection tools of the investigation were made up of the compositions of the students stating their own views of which had been requested from them at the determined headings, and the achievement scale of 23 multi-choose questions prepared along the suggestions of the experts in this field and with the reliability coefficient of 0,74 calculated according to the KR 20 method. Statistical analysis of the achievement scale indicates that the cooperative learning method has advantages in terms of the academic achievement compared with traditional teaching method.
Evaluations of the compositions being written by the students at the end of the applications indicate that the students stated that they liked the cooperative learning method, never bored of the lesson, the lesson was very enjoyable and entertaining, and communications and interactions were increased between their friends and the teachers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :