Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ii. kademe türkçe dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, 2005 yılından itibaren kademeli olarak uygulamaya konan İlköğretim II. kademe Türkçe Dersi Öğretim Programının uygulanabilirliği üzerine öğretmen görüşlerini öğrenmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmadaki verileri elde etmek amacıyla Türkiye'deki yedi farklı bölgeden random olarak birer il seçilmiş, bu illerden ikişer öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, bu görüşmeler ses kayıt cihazıyla ve not etmek suretiyle kaydedilmiştir. Daha sonra görüşmeler yazıya geçirilmiş, elde edilen veriler nitel yöntemde kullanılan içerik analizi tekniği ile analiz edilmiş, ulaşılan bulgular kategorileştirilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda yeni programın öğrencilerdeki eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini geliştirdiği, yaparak ve yaşayarak öğrenme noktasında da programın etkin ve düzgün bir şekilde hazırlandığı görüşü tespit edilmiştir. Görüşmeye katılan öğretmenler, yeni programı yazma becerilerini geliştirmesi bakımından yetersiz görmekte, bu nedenle bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini bildirmektedirler. Öğretmenlerin yarısı, yeni programın anlamlı ve kalıcı öğrenmeler sağlaması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirtmişlerdir. Yine öğretmenlerin yarısı bakanlıkça dağıtılan kılavuz kitapların öğretmen açısından olumsuz etkileri olduğunu savunmuşlardır.

Özet İngilizce :

This study was carried out to collect teachers' views on applicability of the primary school second stage Turkish language programme which has been gradually adopted since 2005. Data have been collected by semi-configured interviews held with two teachers selected from one province from each of the seven geographical regions of the country. The interviews were recorded and also notes have been taken which then have been typed. The collected data have been analyzed by "content analysis" technique used in qualitative method and then findings have been categorized before interpretation. As a result of research, the new program, the students develop critical and creative thinking skills, the new program is beneficial for students at the point of learning by doing and experiencing. The new program is inadequate in terms of writing skills development. Then half of the teachers participating in the research, the new program is inadequate in terms of meaningful and lasting learning. Guide books have negative effects on teachers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :