Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen fakültesi kimya bölümü ve eğitim fakültesi kimya öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin kimya alan bilgileri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, OFMAE Bölümü1
Görüntülenme :
534
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada; fen fakültesi kimya bölümü ve eğitim fakültesi kimya öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin kimya alan bilgileri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye'deki eğitim fakülteleri üniversite giriş sınav sistemi puanlarına göre alt-orta ve üst şeklinde 3 grupta toplanmıştır. Bu gruplardan birer eğitim fakültesi seçilmiş ve aynı zamanda seçilen üniversitelerin fen fakülteleri de çalışma kapsamına alınmıştır. Bu fakültelerin son sınıf öğrencilerinin (N=163) alan bilgileri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları grup içinde ve gruplar arasında değerlendirilmiştir. Araştırma tarama modeline göre tasarlanmıştır. Veriler kimya alan bilgisi başarı testi, laboratuar yeterlilikleri testi ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği ile toplanarak aralarındaki ilişkiler t testi, ANOVA ve korelasyon teknikleriyle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre eğitim ve fen fakültesi öğrencilerinin kimya alan bilgilerinin birbirine çok yakın ve ortalamanın altında (% 43), öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının ise eğitim fakülteleri lehine olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

In this study it is aimed to evaluate of the senior students' chemistry subject matter knowledge and attitudes towards teaching profession in faculty of science chemistry department and faculty of education chemistry education department. For this purpose the faculties of education in Turkey were collected from 3 groups in the form of lower-middle and upper according to university entrance exam scores. From each of these groups' faculties were selected and at the same time the selected university's science faculties were studied. The senior students' subject matter knowledge and attitudes towards teaching profession were evaluated within groups and between groups. In addition, It is also analyzed the relationship between students' subject matter knowledge, laboratory competencies and attitudes towards the teaching profession. According to the findings of the study, students' subject matter knowledge in education and science faculties are very close to each other, but attitudes towards the teaching profession were significantly different. It is concluded that the comparisons between the groups of selected universities' faculties of education in the top group students' subject matter knowledge are better than the other group students as expected.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :