Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen bilimleri öğretmenlerinin yeterlik ölçütleri ve göstergelerine ilişkin öğretmen görüşlerinin çeşitli değişkenler yönünden incelenmesi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü1, Dokuz Eylül Üniversitesi2, Buca Eğitim Fakültesi3, Fizik Eğitimi Anabilimdalı4
Görüntülenme :
307
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı ilköğretim ve ortaöğretimde görev yapan fen ve fen bilimleri öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yeterlik Ölçütleri ve Göstergeleri Ölçeği” ile kişisel bilgiler anketi kullanılmış ve İzmir ilinde görev yapan 437 öğretmene uygulanmıştır. Bunun yanında 26 öğretmene yöneltilen 6 (altı) açık uçlu soru yardımıyla ek veriler toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nicel ve nitel veri çözümleme tekniklerinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak; öğretmenlerimizin ilköğretim ya da ortaöğretimde görev yapıyor olmalarına, öğretmenlik yaptıkları alanlara, hizmet sürelerine ve hizmetiçi eğitim almalarına göre görüşlerinde anlamlı farklılıklar bulunmuş ve sonuçlar tartışılarak birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

In this research, the carrier aptitudes of science teachers working in the primary and secondary schools are investigated related to some variables. Data were collected through “Scale of Science Teachers Aptitude Criteria and Indicators” and demographic information questionnaire which are applied to the 437 teachers working in İzmir. Beside this, additional data were collected through six open ended questions applied to the 26 teachers. In this research, quantitative and qualitative data analysis techniques were used. Finally, it was found that there were meaningful differences in terms of some variables (working in the primary and secondary scholls, teaching branches, employment time, attending in-service training program). Results were discussed and some suggestions were made.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :