Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erken çocukluk döneminde annelerin uyguladıkları disiplin yöntemlerinin çocuk istismarı ile ilişkisi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, öncelikle annelerin uyguladıkları disiplin yöntemlerini belirlemek; ikinci olarak da bu uygulamaları çocuk istismarı açısından değerlendirmektir. Araştırma betimsel türdedir. Çalışma grubunu 247 anne oluşturmuştur. Veri toplamak amacı ile açık uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılmış ve elde edilen veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar çocukların olumlu davranışlarını artırmak, olumsuz davranışlarını azaltmak için annelerin hem sözel, hem de fiziksel cezalara başvurduklarını göstermiştir. İlgili literatür incelendiğinde bu cezaların çoğunun çocuk istismarı kapsamında ele alındığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of the study is firstly to describe disciplinary practices of mothers , secondly, to examine the relationship among these practices and child abuse. This study type is a descriptive research. The working group was consisted of 247 mothers. A questionnaire form made up of open-ended questions was used to gather data and the data obtained was analyzed SPSS program. The results revealed that verbal and physical methods were the frequently used disciplinary techniques by mothers in order to increase the positive and decrease the negative behaviors of children. Most of these punishments are accepts as child abuse to consult the relevant literature.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :