Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Comparison of turkey, finland and ireland native language teaching programs

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is to compare native language teaching programs in Turkey, Finland and Ireland; and to show similarities and differences among the programs of these countries. Since it is aimed at displaying the current situation as it is, descriptive model was used in this study. Qualitative research method was used in the study. The data in this study was obtained from 2009 Primary Education Turkish Course Teaching Program and Guideline (1-5 Grades), 2008 Ireland Native Language Teaching Program and 2004 Finland Native Language Teaching Program. In addition to this, literature review related to native language teaching programs of these countries were used in this study. As the conclusion of this study, similarities and differences between the native language teaching programs of Turkey, Finland and Ireland have been presented and recommendations toward native language teaching program in Turkey have been made.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı, Türkiye, Finlandiya ve İrlanda ana dili öğretim programlarını karşılaştırmak ve bu ülkelerin programları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Araştırmada, var olan durumu olduğu gibi ortaya koyma amacı güdüldüğünden betimsel model kullanılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmada yer alan veriler, 2009 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1–5. Sınıflar), 2008 İrlanda Ana Dili Öğretim Programı ve 2004 Finlandiya Ana Dili Öğretim Programı'ndan elde edilmiştir. Ayrıca araştırmada bu ülkelerin ana dili öğretim programlarına ilişkin alan yazın taramasından elde edilen bilgilerden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkiye, Finlandiya ve İrlanda ana dili öğretim programları arasında benzerlik ve farklılıklar ortaya konarak Türkiye'deki ana dili öğretim programına yönelik öneriler getirilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :