Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anorganik kimya dersinde web destekli işbirlikli öğrenmeye yönelik öğrenci görüşleri

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmadaki amaç; anorganik kimya dersinde koordinasyon kimyası konusunun öğretiminde web destekli işbirlikli öğrenmeye (WDİÖ) yönelik öğrencilerin görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla, araştırmada nitel bir araştırma modeli olan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Dokuz Eylül Üniversitesi 2. sınıf kimya öğretmen adayları oluşturmuştur (n=18). Öğrencilerin öğrenme sürecine yönelik görüşlerini belirlemek için Web Destekli İşbirlikli Öğrenmeye Yönelik Görüş Anketi (WDİÖG), Görüşme Formu (GF), Web Sayfası Forum Etkinliği (WFE) kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Öğrenciler genel olarak öğrenme sürecine yönelik olumlu görüş belirtmişlerdir. Derslerin tamamen web üzerinden yapılmamasını, mutlaka bir öğretmenin öğretim sürecinde yer almasını, işbirlikli çalışmalarda bazı grup üyelerinin pasif olabildiğini, öğretmenin web ortamında daha fazla geri bildirim vermesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Araştırmada elde edilen bulgular web destekli işbirlikli öğrenme ortamlarının tasarlanmasında önemli bir yol gösterici olacaktır.

Özet İngilizce :

Aim of this study is to define students' opinions related to web assisted collaborative learning (WACL) approach in coordination chemistry topic in anorganic chemistry course. In accordance with this aim, it was used case study which is a qualitative research method. Working group in the study are second class chemistry teacher candidates (n=18) in second semester of 2009-2010 educational year in Dokuz Eylül University. The Questionnaire About Students' Opinions Related the Learning Approach (QASO), Interview Form (IF), Web Page Forum Activity (WPA) as qualitative data collection tools were used in the study. The findings show that they have commonly positive opinions related to this learning approach. The students declaired that they wanted not to be delivered the courses completely via web, a lecturer to whom they would consult must be throughout learning process, they wanted to be gived more feedback by the lecturer. Also, they stated that if any member of group was sensitive and not experienced, it was not compatible with collaboration. The findings will be guide for researchers to design and plan web assisted learning approach.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :