Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi

Yazar kurumları :
Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi1, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi2
Görüntülenme :
588
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesidir. Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı bir araştırmadır. Örneklem, küme örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Seçilen üç anaokulunda eğitim gören toplam 390 öğrencinin annesi örneklemi oluşturmuştur. Kişisel Bilgi Formu ve Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği ile toplanan veriler, tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis varyans analizi ve iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Annelerin yaş, eğitim ve çalışma durumu, aylık gelir durumu, ailenin oluştuğu kişiler değişkenlerine göre tutumlarında anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Küçük yaşta olan, eğitim düzeyi düşük olan ve çalışmayan annelerin aşırı koruyucu ve sıkı disiplin tutumlarının arttığı belirlenmiştir. Annenin çocuk yetiştirme konusunda bilgi alması ve kendini yeterli hissetmesi durumunda demokratik tutumun arttığı, diğer tutumların azaldığı saptanmıştır. Annelerin çocuğun cinsiyetine göre tutumlarında fark olmadığı bulunmuştur. Sağlık profesyonelleri ve eğitimciler annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını ve etkileyen etmenleri bilmeli ve olumlu tutumlar geliştirmelerinde onlara yardımcı olmalıdır.

Özet İngilizce :

The objective of this study is to examine the factors affecting the child rearing attitudes of mothers that have children who are in the preschool period. It is a descriptive and comparative study. The sample was selected via the method of cluster sample. Mothers of totally 390 students who receive education at three chosen nursery schools constitute the sample. Being collected with Personal Information Form and Parental Attitude Research Instrument, the data were assessed through using one-way analysis of variance (ANOVA), Kruskal Wallis test and the independent samples t test. A significant difference was found on the attitudes of mothers, according to the variables of age, educational and working status, monthly income status, the people of which the family is comprised. It was determined that dependency and strictness and authoritarianism attitudes of young, poorly educated and unemployed mothers increase. It was also determined that democratic attitude increases and other attitudes decrease, in case the mother obtains information regarding child rearing and feels herself sufficient. It was found that there is not much difference in the attitudes of mothers, according to the gender of the child. Health professionals and educators shall be familiar with the factors affecting the child rearing attitudes of mothers and help them to develop positive attitudes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :