Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2005 ortaöğretim fizik programı düzenlemelerinin öğretmen adayları ve öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi OFMA1
Görüntülenme :
595
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, fizik öğretmen adaylarının 2005 yılında ortaöğretimin üç yıldan dört yıla çıkarılması sonucu ortaöğretim fizik programında yapılan düzenlemelere ilişkin görüşlerini belirleyip bunları fizik öğretmenlerinin ilgili görüşleriyle karşılaştırarak fizik programı düzenlemelerini değerlendirmektir. Çalışmanın örneklemini, izmir‟deki bir devlet üniversitesinin fizik öğretmenliği programı 4. ve 5. sınıflarında okumakta olan 80 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak daha önce fizik öğretmenlerine uygulanan 35 kapalı uçlu ve 11 açık uçlu sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Ankette yer alan sorulardan elde edilen verilerin frekans dağılımları belirlenmiştir. Öğretmen adayları ve öğretmenler fizik uygulama derslerinin yeniden programda yer alması ve fizik ders saatlerinin artırılması, 9. sınıf programındaki konuların genel kültür düzeyinde kalması, 10. sınıf programında mekanik konularının ve 11. sınıfta ise elektrik konularının tümünün yer alması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu bulgular doğrultusunda ortaöğretim fizik ders konularının yıllara göre sıralanması, aşamalılık ve önkoşul ilkeleri dikkate alınarak tablo halinde sunulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to evaluate the physics program arrangements by determining the ideas of prospective physics teachers on the the secondary school physics program arrangements in 2005 following the increase from three years to four years period, and by comparing them with the ideas of the physics teachers on the same subject. The sampling of the study consisted of 80 prospective teachers who attend 4th and 5th classes at a state university‟s physics education program. In order to collect the views of prospective teachers, a questionnaire, including 35 close-ended and 11 open-ended questions was used. The frequency distribution of data that was obtained from close-ended and open-ended questions was determined. Suggestions of prospective teachers and physics teachers regarding the physics program arrangements are; Physics Application courses should be included in the program and the hours of the physics courses should be increased, making 9th degree physics program should only be on general culture level, the content of 10th level should be only for mechanical topics and the content of 11th level should be only for electrical topics. According to the findings, suggestions were presented as a table for listing year-based secondary school physics courses by considering the principles of progressiveness in unit order and prerequisite for other lessons.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :