Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Why democracy and drifter firms can have abnormal returns: the joint importance of corporate governance and abnormal accruals in separating winners from losers

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Singapore Management University1
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

This study is the first to investigate the complementarity relationship of governance and earnings quality (EQ) over the period of 1991-2008. Firstly, the governance effect on performance is overrated without good EQ, as measured by the magnitude of abnormal accruals (AA), as an input. Isolating good governance (Democracy) firms with Low AA generates a positive abnormal return of 10.5 percent per year. Secondly, Democracy firms with High AA have positive abnormal future returns, contrary to Sloan (1996). Overall, the results highlight the joint importance of governance and AA in contributing to the total information environment to separate winners from losers.

Özet İngilizce :

Bu çalışma 1991-2008 döneminde kurumsal yönetim ve gelirlerin raporlanma kalitesinin (EQ) birbirini tamamlayıcı ilişkisini inceleyen ilk çalışmadır. Öncelikle, normalüstü tahakkuk (AA) büyüklüğü ile ölçülen yüksek bir EQ'yu bir girdi olarak kullanmadan yapılan bir ölçümde, kurumsal yönetimin performans üzerindeki etkisine fazla değer yüklenmiş olur. Sadece düşük AA'sı ve iyi kurumsa yönetimi olan (Demokrasi) şirketlere bakıldığında, yıllık yüzde 10.5'luk bir pozitif normalüstü getiri görmekteyiz. İkinci olarak, Sloan (1996) bulgularının aksine, yüksek AA'sı olan demokrasi sirketleri gelecekte pozitif normalüstü karlar elde etmektedirler. Genel olarak bakıldığında ise, sonuçlar, kazananların kaybedenlerden ayırt edilebilmesinde kurumsal yönetim ve AA'nın bütünsel bilgi ortamına müşterek olarak yaptıkları katkının önemini göstermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :